31 augusti 2018
Prenumerera på SFTI

Komma igång

Många offentliga organisationer ställer idag krav på e-handel och e-faktura i sina upphandlingar av varor och tjänster. Det finns olika sätt att arbeta med elektronisk handel. Här beskrivs de olika sätten och även hänvisning till rekommenderad standard, SFTI.

För er som offentlig organisation finns olika stöd för införandet. Här beskrivs lite om olika arbetssätt och kort om införandet i offentliga organisationer. I övrigt hänvisas till de kurser som ges samt till ”Publikationer”, och ”Handledningar” på startsidan.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!

DIGG:s logotyp. Till Myndigheten för digital förvaltnings webbplats.
KKV:s logotyp. Till Konkurrensverkets webbplats.

SFTI i samverkan driver e-handel i offentlig sektor.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) och Upphandlingsmyndigheten bedriver gemensamt ett arbete med att främja förutsättningarna för elektronisk handel.