1 februari 2019
Prenumerera på SFTI

Komma igång som köpare

Med elektronisk handel menas ett sätt att skapa effektivare inköpsprocesser med IT som stöd. Det handlar om att använda IT-stöd för arbetsflödet från beställning, leverans och till och med fakturahantering.

Mål och syfte med e-handel

E-handel ger möjligheter att genom IT-stöd göra avtal, leverantörer och priser med mera lättillgängliga för dem som ska beställa varor och tjänster. Om IT-stödet används i hela processen kan god styrning av myndighetens inköp uppnås och hanteringen förenklas i efterföljande steg.

Fördelar med e-handel är:

  • Billigare inköp – kostnadsbesparingar i form av bättre priser, ökad ramavtalstrohet och ökad prismedvetenhet.
  • Enklare inköp – tidsbesparingar genom en mer rationell hantering av beställningar och fakturor för snabbare hantering och färre fel.
  • Bättre inköp – förbättrad kvalitet och service i form av bättre intern styrning och kontroll, ökad rättssäkerhet, möjlighet till uppföljning, miljövinster, m.m.

E-fakturering och lagkrav från 1 april 2019

Alla upphandlande myndigheter och enheter ska från den 1 april 2019 ta emot fakturor elektroniskt från leverantörer enligt den nya standarden för e-faktura.

Likaså ska leverantörer till offentlig sektor sända e-fakturor enligt denna standard, om inte annat överenskommits. Lagen gäller samtliga upphandlingar enligt LOU, LUF, LUFS och LUK. Den gäller även direktupphandlingar. Kort kan sägas att den gäller alla inköp som görs där en faktura är involverad (kontant och kortbetalning undantas.) Lagen gäller oavsett belopp. Undantag kan finnas där det finns risk att sekretess eller säkerhetskänslig verksamhet röjs.

Den nya standarden är baserad på den europeiska och i Sverige rekommenderas PEPPOL BIS Billing 3.

Läs mer om denna fakturan under fliken PEPPOL BIS Billing 3

Frågor om standarden m.m. kan ställas till SFTI tekniska kansli

Stödmaterial, filmer

För att stödja införandet av e-fakturering finns det dels stödmaterial dels filmer.

Här finns förslag på malltext som kan användas till en köparorganisations webbplats och/eller vid utskick till leverantörer. Välj de alternativ i mallen som är aktuella för er.

Malltext om e-fakturalagen som stöd för kommuner m.fl. (PDF, nytt fönster)

Det finns filmer om e-fakturering som kan användas vid informationstillfällen.

Vid ett informationsmöte den 6 december 2018 presenterade SKL vad lagkravet innebär samt om det stöd som finns i form av material, film m.m.

Webbsändning från SKL som presenterades den 6 december 2018

Det finns även kortare filmer om e-fakturering:

Kommuner och landsting/regioner i PEPPOL

Med jämna mellanrum söker SFTI av kommuners och landsting/regioners status i PEPPOL. I resultatet visas om organisationen är registrerad i PEPPOLs nätverk och i så fall vilka meddelande som den kan ta emot. I sökningen har organisationsnummer använts såvida inte annat PEPPOL-ID meddelats till SFTI Tekniska kansli (exempelvis om GLN används). Om en organisation har flera PEPPOL-ID så visas bara en.

Länk för att se senaste status

Om du är representant från en kommun eller landsting/region och upplever att informationen inte är korrekt, kontakta då SFTI Tekniska kansli så kan vi justera.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!

DIGG:s logotyp. Till Myndigheten för digital förvaltnings webbplats.
KKV:s logotyp. Till Konkurrensverkets webbplats.

SFTI i samverkan driver e-handel i offentlig sektor.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) och Upphandlingsmyndigheten bedriver gemensamt ett arbete med att främja förutsättningarna för elektronisk handel.