19 januari 2015
Prenumerera på SFTI

Komma igång som köpare

Med elektronisk handel menas ett sätt att skapa effektivare inköpsprocesser med IT som stöd. Det handlar om att använda IT-stöd för arbetsflödet från beställning, leverans och till och med fakturahantering.

Mål och syfte med e-handel

E-handel ger möjligheter att genom IT-stöd göra avtal, leverantörer och priser med mera lättillgängliga för dem som ska beställa varor och tjänster. Om IT-stödet används i hela processen kan god styrning av myndighetens inköp uppnås och hanteringen förenklas i efterföljande steg.

Fördelar med e-handel är:

  • Billigare inköp – kostnadsbesparingar i form av bättre priser, ökad ramavtalstrohet och ökad prismedvetenhet.
  • Enklare inköp – tidsbesparingar genom en mer rationell hantering av beställningar och fakturor för snabbare hantering och färre fel.
  • Bättre inköp – förbättrad kvalitet och service i form av bättre intern styrning och kontroll, ökad rättssäkerhet, möjlighet till uppföljning, miljövinster, med mera.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!