12 oktober 2017
Prenumerera på SFTI

Erfarenheter och stöd för införandet

Under mitten/slutet av 1990-talet påbörjades införandet av e-handel eller en elektonisk inköpsprocess och vikten av att se över sina interna processer,råd gavs inför det praktiska införandet i organisationen och arbetet med att ansluta leverantörer. Att använda en gemensam standard poängterades även.

Under årens lopp har många erfarenheter vunnits hos de organisationer (kommuner, landsting och statliga myndigheter) som infört e-handel.

Flera olika stöd för införandet finns att ta del av. Det är dels litteratur, dels webb-baserat införandestöd.

Det webb-baserade införandestödet, ”Stödpaket för e-beställningar” utgår från de olika momenten vid en elektronisk inköpsprocess. Det gäller både vilka förberedelser som behöver göras och själva införandet.

Införandestödet

Under rubriken ”Publikationer på första sidan” finns vidare en bok som har karaktären av en handbok för införandet, E-handel. Redovisning och juridik. Boken behandlar dock ännu fler aspekter och även om den är några år gammal finns det en hel del information till stöd för införandet.

Det är många organisationer som har värdefull kunskap utifrån sina erfarenheter. Vid så kallade Goda exempeldagar som anordnas varje år inom ramen för SFTI, delar de med sig av sina erfarenheter. I mån av tid kan de även ställa upp för enskilda kontakter.

När det gäller hur långt offentliga myndigheter kommit med att föra in e-handel kan hänvisas till en enkätundersökning. Den avser kommuner och landsting/regioners införande.

Enkät (PDF, nytt fönster)

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!