1 februari 2019
Prenumerera på SFTI

Kommuner och Landsting/Regioner i PEPPOL

Med jämna mellanrum söker SFTI av kommuners och landsting/regioners status i PEPPOL.

I resultatet visas om organisationen är registrerad i PEPPOLs nätverk och i så fall vilka meddelande som den kan ta emot. I sökningen har organisationsnummer använts såvida inte annat PEPPOL-ID meddelats till SFTI Tekniska kansli (exempelvis om GLN används). Om en organisation har flera PEPPOL-ID så visas bara en.

Länk för att se senaste status

Om du är representant från en kommun eller landsting/region och upplever att informationen inte är korrekt, kontakta då SFTI Tekniska kansli så kan vi justera.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!

DIGG:s logotyp. Till Myndigheten för digital förvaltnings webbplats.
KKV:s logotyp. Till Konkurrensverkets webbplats.

SFTI i samverkan driver e-handel i offentlig sektor.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) och Upphandlingsmyndigheten bedriver gemensamt ett arbete med att främja förutsättningarna för elektronisk handel.