25 januari 2019
Prenumerera på SFTI

Komma igång som leverantör

Att komma igång med e-handel och e-fakturering som leverantör till offentliga sektorn

Många offentliga organisationer ställer idag krav på e-handel och e-faktura i sina upphandlingar av varor och tjänster.

För att du som leverantör ska kunna var förberedd finns det olika alternativ av e-handel för dig som leverantör. E-handel resulterar i högre avtalstrohet då offentliga sektorns anställda lotsas att beställa från leverantörer som de har ramavtal med. Alla leverantörer som organisationen har avtal med är samlade i e-handelstjänsten och gör varor och tjänster beställningsbara på olika sätt.

Det finns olika sätt att jobba med elektronisk handel. Här beskrivs de olika sätten och även hänvisning till rekommenderad standard, SFTI. SFTI är en gemensam standard som används inom offentliga Sverige och har ett mycket brett införande hos många leverantörer till offentlig sektor.

E-fakturering och lagkrav från 1 april 2019

Alla leverantörer till offentlig sektor ska från den 1 april 2019 sända e-fakturor till upphandlande myndigheter och enheter enligt den europeiska standarden för e-faktura, om inte annat överenskommits. Likaså ska alla upphandlande myndigheter och enheter ta emot fakturor elektroniskt från leverantörer enligt den nya standarden för e-faktura.

Lagen gäller samtliga upphandlingar enligt LOU, LUF, LUFS och LUK. Den gäller för upphandlingar som påbörjas efter den 1 april 2019 och för inköp som görs efter detta datum. Lagen gäller även direktupphandlingar.

Kort kan sägas att lagen gäller alla inköp som görs där en faktura är involverad (kontant och kortbetalning undantas.) Lagen gäller oavsett belopp. Undantag kan finnas där det finns risk att sekretess eller säkerhetskänslig verksamhet röjs.

Den nya standarden är baserad på den europeiska och i Sverige rekommenderas PEPPOL BIS Billing 3.

Läs mer om denna fakturan under fliken PEPPOL BIS Billing 3

Frågor om standarden m.m. kan ställas till SFTI tekniska kansli

Informationsmaterial, filmer

För att stödja införandet av e-fakturering finns det filmer och annan information.

Vid ett informationsmöte den 22 januari presenterades vad lagkravet innebär samt om PEPPOL m.m.

Webbsändningen som presenterades den 22 januari

Det finns även kortare filmer om e-fakturering:

För mer information om lagkrav m.m.

Vid frågor om lagkravet m.m. kontakta: DIGG eller SKL

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!

DIGG:s logotyp. Till Myndigheten för digital förvaltnings webbplats.
KKV:s logotyp. Till Konkurrensverkets webbplats.

SFTI i samverkan driver e-handel i offentlig sektor.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) och Upphandlingsmyndigheten bedriver gemensamt ett arbete med att främja förutsättningarna för elektronisk handel.