18 mars 2015
Prenumerera på SFTI

Om e-handel

Med elektronisk handel menas ett sätt att skapa en effektiv inköpsprocess med IT som stöd. Elektronisk affärskommunikation ersätter den pappersbaserade kommunikationen.

E-handel innebär att genom IT-stöd, avtal, leverantörer och priser med mera blir lättillgängliga för de som ska beställa varor och tjänster, därför att avrop/beställningar och fakturahanteringen kan ske elektroniskt.

E-handel brukar innefatta att leverantören skickar en prislista, baserad på ingånget ramavtal, till köparen. Den utgör grund för att lägga beställningar. Efter att en beställning sänts till leverantören erhålls en mottagningsbekräftelse att ordern kommit fram eller en orderbekräftelse att varorna kan levereras. Även leveransavisering kan skickas.

Efter den fysiska leveransen sänds en elektronisk faktura. Den kan automatiskt stämmas av mot avropet/beställningen.

E-handel innebär ett nytt arbetssätt på så sätt att en attest oftast läggs redan vid ordern/beställningstillfället. Vid mottagning av varor görs en inleverans notering i e-handelssystemet. Om fakturan överensstämmer med avropet/beställningen kan fakturan attesteras automatiskt.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!

DIGG:s logotyp. Till Myndigheten för digital förvaltnings webbplats.
KKV:s logotyp. Till Konkurrensverkets webbplats.

SFTI i samverkan driver e-handel i offentlig sektor.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) och Upphandlingsmyndigheten bedriver gemensamt ett arbete med att främja förutsättningarna för elektronisk handel.