3 september 2018
Prenumerera på SFTI

E-handel i offentlig sektor

Införandet av e-handel inom offentliga sektorn sker fortlöpande. Det finns kommuner och landsting som infört detta sedan slutet av 1990-talet. Nu arbetar hela offentliga sektorn med införandet av e-handel och från 1 juli 2014 ska alla myndigheter införa e-handel.

E-fakturering är mycket vanligt i offentliga sektorn. Idag är stor del av de fakturor som skickas inom offentliga sektorn och från deras leverantörer elektroniska. Sedan den 1 juli 2008 hanterar alla statliga myndigheter inkommande och utgående fakturor elektroniskt efter ett regeringsbeslut.

Läs mer om myndigheternas ehandel på digg.se.

Upphandlingsmyndigheten arbetar med att främja införandet av elektronisk offentlig upphandling. Läs mer på upphandlingsmyndigheten.se.

När det gäller införandet av e-handel i kommuner och landsting hänvisas till en enkät från 2016/17.

Enkät, (PDF, nytt fönster)

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!