7 november 2014
Prenumerera på SFTI

Avrop vid webbhandel och webbköp

Scenario 6 Avrop mot ramavtal syftar till att ha ett helt elektroniskt flöde för e-handel.

Det finns några varianter av scenario 6 Avrop mot ramavtal för att stödja webbhandel och hämtköp eller motsvarande lösningar där leverantören inte överför produktkatalog till köparens e-handelssystem.

Dessa lösningar ger möjlighet till en automatiserad lösning för de avslutande stegen, även om beställningar görs direkt i butik, över telefon eller via leverantörens webbshop.

Det finns tre varianter:

 •Scenario 6.5.1 Avrop mot ramavtal med avropskopia

 •Scenario 6.5.2 Avrop mot ramavtal med orderöverenskommelse

 •Scenario 6.5.3 Avrop mot ramavtal med varukorg

Användningsområde

Dessa affärsprocesser passar bra då köparen har frekvent handel i större volymer (många avrop med varje enskild leverantör). Artiklar och priser måste utbytas på ett strukturerat sätt.

Avropskopia och orderöverenskommelse kan användas både vid webbhandel och vid hämtköp och innebär att leverantören skickar ett meddelande till köparens e-handelssystem innehållande en redan genomförd beställning. Alternativet orderöverenskommelse förespråkas av SFTI före avropskopian som är en äldre lösning men fortfarande giltig. Dessa båda lösningar är identiska ur ett verksamhetsperspektiv och skiljer sig enbart åt på teknisk nivå.

Varukorg kallas ibland för punch-out. Det kan enbart användas vid webbhandel och innebär att e-handelssystem och webbshop integreras med varandra så att beställaren går från e-handelssystemet till webbshopen med en automatisk påloggning (single sign on, SSO) och där hämtar hem en varukorg innehållande produkter. Åter i e-handelssystemet skapas en beställning som därmed också kan attesteras före den skickas till leverantören. Genom lösningen underlättas också jämförelser mellan liknande produkter.

Affärsnytta

Exempel på nyttoeffekter är:

 •Ökad ramavtalstrohet

 •Ökad prismedvetenhet

 •Automatisk fakturamatchning

 •Snabbare fakturahantering

 •Ökad ekonomisk styrning av inköp

 •Ökad statistik och uppföljning

 •Mer underlag för nya upphandlingar

 •Frigjord tid för andra uppgifter

 •Miljövänligt

Förutsättningar och teknik

Scenario 6 Avrop mot ramavtal bygger på grundstandarden EDIFACT och EANCOM. Köpare och säljare måste identifieras med GS1:s nummersystem Global Location Number (GLN).

Automatisk påloggning på leverantörens webbshop kan göras med Single Sign On (SSO) vilket beskrivs i specifikationer för affärsprocessen.

Mer information

Läs mer om denna standard under Standarder.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!