24 november 2014
Prenumerera på SFTI

Beställningar i inköpssystem

Scenario 6 Avrop mot ramavtal syftar till att ha ett helt elektroniskt flöde för e-handel.

Allt informationsutbyte är elektroniskt – pris- och artikelinformation, avrop, avropsvar, leveransavisering och faktura. Denna process eftersträvar att nå långt i automatisering för båda parter. Då affärsprocessen reglerar användning på ett strikt sätt kan köparen får stora möjligheter att styra inköpsmönster och avtalsanvändning.

Användningsområde

Denna affärsprocess passar bra då köparen har frekvent handel i större volymer (många avrop med varje enskild leverantör). Artiklar och priser måste kunna utbytas på ett strukturerat sätt. Scenario 6 är vanligt vid inköp av livsmedel, kemitekniskt material, sjukvård och dentalartiklar, data och tillbehör med mera.

SFTI Basinnehåll för scenario 6 identifierar den vanligast förekommande informationen vid avrop mot produktkatalog och alla systemlösningar förväntas kunna hantera Bas. I relationer där bara en mindre mängd information behöver utbytas är därför Bas-innehållet den lämpliga utgångspunkten för att förenkla införandet. Om uppgifter behövs utöver Bas ger Scenario 6 ram för lämpliga kompletteringar.

Affärsnytta

Exempel på nyttoeffekter är:

  • Ökad ramavtalstrohet
  • Ökad prismedvetenhet
  •  Automatisk fakturamatchning
  •  Förkontering redan vid order
  •  Snabbare fakturahantering
  •  Ökad ekonomisk styrning av inköp
  •  Ökad statistik och uppföljning
  •  Mer underlag inför nya upphandlingar
  •  Frigjord tid för andra uppgifter
  •  Miljövänligt

Förutsättningar och teknik

Scenario 6 Avrop mot ramavtal bygger grundstandarden EDIFACT och EANCOM. Köpare och säljare måste identifieras med GS1s nummersystem Global Location Number (GLN).

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!