27 juni 2018
Prenumerera på SFTI

Periodisk och orderlös fakturering

Periodisk fakturering används vid handel med tjänster och/eller produkter som baseras på uppmätt förbrukning, exempelvis el, vatten och telefonitjänster eller abonnemang. Periodisk fakturering syftar till att ha en effektiv elektronisk fakturering med ett minimum av manuell bearbetning.

Vid periodisk fakturering läggs ingen order utan tjänst och/eller produkt faktureras periodiskt i enlighet med avtal och prislista. Pris- och artikelinformation utbyts på ett strukturerat sätt i en elektronisk prislista som läggs in i köparens system.

Lämpligen görs då stickprovskontroller för att granska innehållet i fakturan även om förbrukningen faller inom tillåtet gränsvärde För telefonifakturor finns även möjlighet att skicka med en elektronisk telefonispecifikation.

När fakturan mottas med den uppmätta förbrukningen kan den automatiskt godkännas i systemet om innehållet är korrekt. Endast avvikande fakturor hanteras manuellt. Om ej pris- och artikelinformation lagts in brukar man istället sätta upp tillåtna gränsvärden för förbrukningen i syfte att få automatisk hantering.

Periodisk och orderlös fakturering delas upp i två varianter:

  • Periodiska fakturering
  • Orderlös fakturering

Användningsområde

Denna affärsprocess passar bra vid abonnemangsfakturor som exempelvis hyror samt vid förbrukning av el, vatten och telefoni.

Affärsnytta

Exempel på nyttoeffekter är:

- Automatisk fakturamatchning

- Snabbare fakturahantering

- Ökad statistik och uppföljning

- Mer underlag inför nya upphandlingar

- Frigjord tid för andra uppgifter

- Miljövänligt

Förutsättningar och teknik

För periodisk och orderlös fakturering används något av följande fakturaformat

  • endera SFTI Fulltextfaktura
  • Svefaktura 1.0 (innehållet kan dock vara något begränsat för vissa tillämpningar)
  • Svefaktura BI 5A 2.0
  • PEPPOL BIS Billing 3.0

SFTI Fulltextfaktura är EDIFACT-baserad, de övriga fakturaformaten är XML-baserade.

Mer information

Läs mer om denna standard under Standarder.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!