7 november 2014
Prenumerera på SFTI

Samordnad varudistribution

Inom ramen för Scenario 6 Avrop mot ramavtal, finns en handledning som syftar till att beskriva användning av e-handel vid samordnad varudistribution.

I vanliga fall distribuerar leverantörerna var för sig varor till alla de olika mottagarna inom en kommun. Genom att samordna transporterna från flera leverantörer via en lokal distributionscentral kan det kan ge fördelar för både leverantörer och köpare i form av bättre miljö, snabbare distribution och färre leveranser

Användningsområde

Denna affärsprocess passar bra då köparen har många leveransplatser dit det sker leverans från ett antal olika leverantörer.

Genom att samordna leverans från flera leverantörer kan man effektivare utnyttja de fordon som används för leverans. Det kan innebära en klar miljöförbättring dels i form av mindre utsläpp dels i form av att färre fordon trafikerar varje leveransplats.

Affärsnytta

Exempel på nyttoeffekter är:

- att minskat antal transporter kan ge miljövinster

- att minskat antal fordon och antal ”stora” fordon ger en säkrare miljö, ökad trafiksäkerhet

- att färre leveranser medför färre avbrott i den dagliga verksamheten för personal

- på sikt lägre kostnader

- genom att meddelandet Leveransavisering ska användas

      - underlättas mottagning och registrering av leveranser

      - ges exakt information om levererad kvantitet av exempelvis viktvaror

      - ges kunden/beställaren besked om när leverans sker

Förutsättningar och teknik

Scenario 6 Avrop mot ramavtal bygger grundstandarden EDIFACT och EANCOM. Köpare och säljare måste identifieras med GS1s nummersystem Global Location Number (GLN).

Leverantören ska kunna skriva ut transportetiketter. Detta är absoluta minimikravet i denna affärsprocess.

Mer information

Läs mer om denna standard under standarder.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!