5 mars 2020
Prenumerera på SFTI

Om SFTI

Vid rekommendation av standard samt vid utveckling och anpassning till svenska behov har det varit angeläget att skapa en organisation med företrädare för både offentliga köpare, leverantörer av varor och tjänster samt IT-systemleverantörer som ska implementera standarden.

Bakom SFTI (Single Face To Industry) står Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) och Upphandlingsmyndigheten.

Det finns en etablerad organisation för SFTI:s verksamhet. Denna organisation för SFTI består av en styrgrupp, en beredningsgrupp samt arbetsgrupper.

Till stöd för arbetet finns vidare ett tekniskt kansli samt handläggare hos de olika huvudmännen, SKL, DIGG och Upphandlingsmyndigheten.


Organisationsbild SFTI

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!