1 september 2018
Prenumerera på SFTI

Om SFTI

Vid rekommendation av standard samt vid utveckling och anpassning till svenska behov har det varit angeläget att skapa en organisation med företrädare för både offentliga köpare, leverantörer av varor och tjänster samt IT-systemleverantörer som ska implementera standarden.

Bakom SFTI står Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) och Upphandlingsmyndigheten.

Det finns en etablerad organisation för SFTI:s verksamhet. Denna organisation för SFTI består av en styrgrupp, en beredningsgrupp samt arbetsgrupper.

Till stöd för arbetet finns vidare ett tekniskt kansli samt handläggare hos de olika huvudmännen, SKL, DIGG och Upphandlingsmyndigheten.


Organisationsbild SFTI

Eftersom det redan tidigt bestämdes att FN:s Edifactstandard skulle användas och med en tillämpning, EANCOM från GS1 (dåvarande EAN) var det vidare naturligt att samordning skedde med redan befintligt arbete inom GS1 (dåvarande EAN).

GS1 svarar för att ge ut koder för lokaliseringsnummer samt artikelnummer (streck-koder), något som utgör en viktig beståndsdel för att identifiera köpare och säljare samt artiklar när det gäller elektroniskt informationsutbyte.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!

DIGG:s logotyp. Till Myndigheten för digital förvaltnings webbplats.
KKV:s logotyp. Till Konkurrensverkets webbplats.

SFTI i samverkan driver e-handel i offentlig sektor.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) och Upphandlingsmyndigheten bedriver gemensamt ett arbete med att främja förutsättningarna för elektronisk handel.