19 januari 2018
Prenumerera på SFTI

E-kataloger och e-upphandling

Frågorna är aktuella särskilt utifrån reglerna om elektroniskt förfararande i anslutning till angivande av anbud, e-kataloger m.m. i de nya upphandlingsdirektiven.

Arbetsgruppen har börjat gå igenom vilken information som är nödvändig för en e-katalog i upphandlingsfasen som en "kärna". Denna ska sedan kunna byggas på med mer information i beställningsfasen. Arbetsgruppen kommer att fortsätta med standardförslag kring de olika upphandlingsförfarandena.

Arbetsgruppen utgör även svensk referensgrupp för de som deltar inom den europeiska standardiseringsorganisationen CEN, kring public e-procurement. En e-katalog för upphandlingsfasen, är en av frågorna som hanteras just nu i CEN TC440 och det är därför lämpligt med parallellt arbete i Sverige.

Arbetsgruppen kommer att kallas till möte igen under våren 2018.

Nästa möte

Nästa möte är ej datumsatt. Tid kommer att meddelas och publiceras här.

Finns intresse att ansluta till arbetsgruppen, vänligen kontakta Kerstin Wiss Holmdahl.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!