2 juni 2015
Prenumerera på SFTI

E-kataloger och e-upphandling

Frågorna är aktuella särskilt utifrån reglerna om elektroniskt förfararande i anslutning till angivande av anbud, e-kataloger m.m. i de nya upphandlingsdirektiven.

Arbetsgruppen har börjat gå igenom vilken information som är nödvändig för en e-katalog i upphandlingsfasen som en "kärna". Denna ska sedan kunna byggas på med mer information i beställningsfasen. Arbetsgruppen kommer att fortsätta med standardförslag kring de olika upphandlingsförfarandena.

Arbetsgruppen utgör även svensk referensgrupp för de som deltar inom den europeiska standardiseringsorganisationen CEN, (dess workshop CEN/BII om public e-procurement). En e-katalog för upphandlingsfasen, är en av frågorna som hanteras just nu i CEN/BII och det är därför lämpligt med parallellt arbete i Sverige.

Nästa möte

Nästa möte är i början av september. Tid kommer att meddelas och publiceras här.
Vid detta möte kommer remisserna från CEN/BII att behandlas.

Finns intresse att ansluta till arbetsgruppen, vänligen kontakta Kerstin Wiss Holmdahl.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!