11 augusti 2017
Prenumerera på SFTI

E-kataloger och e-upphandling

Frågorna är aktuella särskilt utifrån reglerna om elektroniskt förfararande i anslutning till angivande av anbud, e-kataloger m.m. i de nya upphandlingsdirektiven.

Arbetsgruppen har börjat gå igenom vilken information som är nödvändig för en e-katalog i upphandlingsfasen som en "kärna". Denna ska sedan kunna byggas på med mer information i beställningsfasen. Arbetsgruppen kommer att fortsätta med standardförslag kring de olika upphandlingsförfarandena.

Arbetsgruppen utgör även svensk referensgrupp för de som deltar inom den europeiska standardiseringsorganisationen CEN, (dess workshop CEN/BII om public e-procurement). En e-katalog för upphandlingsfasen, är en av frågorna som hanteras just nu i CEN/BII och det är därför lämpligt med parallellt arbete i Sverige.

Nästa möte

Nästa möte är ej datumsatt. Tid kommer att meddelas och publiceras här.

Finns intresse att ansluta till arbetsgruppen, vänligen kontakta Kerstin Wiss Holmdahl.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!