6 juli 2018
Prenumerera på SFTI

Katalog i cellstrukturerade format

Katalog i cellstrukturerat format (excel) klar för test.

Nu är den standardiserade katalogen i excelformat som tagits fram inom ramen för en arbetsgrupp i SFTI klar att testas.

Tidigare har varje systemleverantör haft sitt format. Nu kommer en standardiserad mall som vid export genererar en XML-fil enligt Svekatalog 2.0.

SFTI ser gärna att många testar mallen och ger sin feedback tillbaka till tekniskt.kansli@skl.se.

Nästa möte i arbetsgruppen är den 30:e augusti, och då bör testerna vara genomförda.

Ladda ner excel-mallen, som även innehåller 3 testartiklar, och dokumentet ”Kort om Svekatalog mall i excel.docx” som innehåller en kort beskrivning.

Excel-mall, som innehåller 3 testartiklar (excel, 6.2 MB)

Dokument kort om Svekatalog mall excel.docx (PDF, nytt fönster)


Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!

DIGG:s logotyp. Till Myndigheten för digital förvaltnings webbplats.
KKV:s logotyp. Till Konkurrensverkets webbplats.

SFTI i samverkan driver e-handel i offentlig sektor.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) och Upphandlingsmyndigheten bedriver gemensamt ett arbete med att främja förutsättningarna för elektronisk handel.