6 oktober 2017
Prenumerera på SFTI

Punch-out-beställningar

Det finns en arbetsgrupp inom SFTI som arbetar med webb-beställningar och främst genom så kallad Punch-out.

Bakgrund

Under hösten 2016 gick gruppen igenom det förslag på specifikationer som fanns från OpenPEPPOL. Dessa specifikationer fasttälldes sedan och arbetsgruppen gick igenom dem igen inför beslut i SFTI Beredningsgrupp i maj samt SFTI styrgrupp i juni 2017.

SFTI beredningsgrupp fattade vid mötet den 16 maj beslutet att rekommendera till SFTI styrgrupp att godkänna affärsprocessen PEPPOL BIS 18A Punch Out men att dess fastställelse som SFTI skall räknas från den dag SFTI publicerat en kompletterande handledning. Ett första möte kring utformningen av en handledning ägde sedan rum i juni. En första struktur och kort innehåll finns i bifogade dokument, baserat på diskussionerna och frågorna vid mötet den 15 juni.

Ett möte ägde sedan rum i september och efter detta möte finns en ny version, se Utkast handledning 2017-09-21 (PDF, nytt fönster).

Synpunkter på handledningen kan ges senast den 10 oktober till tekniskt.kansli@skl.se

För frågor hänvisas även till tekniskt.kansli@skl.se eller Kerstin Wiss Holmdahl.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!