28 januari 2015
Prenumerera på SFTI

Resebeställningar

Arbetsgrupp för att få in resebeställningar i e-handelssystemet

Bakgrund

Många myndigheter har mycket beställningar av resor och som första steg kommer vi att titta på hur vi kan hitta en lösning för SJ beställningar. I arbetsgruppen som hade sitt senaste möte den 18 september konstaterades att en lämplig affärsprocess att utgå från är orderöverenskommelsen, men i XML-format. Det innebär att för närvarande ges input till europeiska CEN/BII för att komplettera standarden med orderöverenskommelse. Detta hanteras för att kunna fattas beslut om troligen i början av februari 2015.

Nästa möte

Nästa möte i SFTI arbetsgrupp för resebeställningar är ej bestämt. Kallelse skickas ut till de som deltog vid de tidigare mötena, men fler är välkomna att ansluta.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!