9 maj 2017
Prenumerera på SFTI

Slutenvårdsdos

Sedan 2014 finns en arbetsgrupp för slutenvårdsdos inom SFTI.

En mindre arbetsgrupp arbetar med konkreta frågor för att dessa sedan stäms av i en större grupp.

Senaste mötet i stora gruppen ägde rum den 3 april 2017 kl. 10 - 15. Inplanerat nu finns webbmöten den 10 maj kl. 13-15 samt den 22 maj kl. 9-12.

Finns intresse att delta i arbetet , kontakta Kerstin Wiss Holmdahl, kerstin.wiss.holmdahl@skl.se

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!