19 januari 2018
Prenumerera på SFTI

Slutenvårdsdos

Sedan 2014 finns en arbetsgrupp för slutenvårdsdos inom SFTI.

En mindre arbetsgrupp arbetar med konkreta frågor för att dessa sedan stäms av i en större grupp.

Nästa möte äger rum den 8 februari 2018.

Finns intresse att delta i arbetet , kontakta Kerstin Wiss Holmdahl, kerstin.wiss.holmdahl@skl.se

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!