11 augusti 2017
Prenumerera på SFTI

Slutenvårdsdos

Sedan 2014 finns en arbetsgrupp för slutenvårdsdos inom SFTI.

En mindre arbetsgrupp arbetar med konkreta frågor för att dessa sedan stäms av i en större grupp.

Senaste mötet i stora gruppen ägde rum den 3 april 2017, därefter ägde webbmöten rum den 10 maj samt den 22 maj.

Finns intresse att delta i arbetet , kontakta Kerstin Wiss Holmdahl, kerstin.wiss.holmdahl@skl.se

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!