14 december 2015
Prenumerera på SFTI

Slutenvårdsdos

Sedan 2014 finns en arbetsgrupp för slutenvårdsdos inom SFTI.

En mindre arbetsgrupp arbetar med konkreta frågor för att dessa sedan stäms av i en större grupp.

Tid för nästa möte i stora gruppen blir den 18 januari 2016 kl. 09.30 - 16.00.

Finns intresse att delta i arbetet , kontakta Kerstin Wiss Holmdahl

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!