25 februari 2016
Prenumerera på SFTI

Utomregionala ersättningar

Hittills har e-handel och e-fakturering bedrivits huvudsakligen mellan offentliga köpare och deras varu- och tjänsteleverantörer. Det finns dock behov av att även kommuner och landsting/regioner ska kunna fakturera varandra.

En arbetsgrupp med företrädare för ett antal landsting och regioner bildades. Arbetet inleddes med att definiera vilken information som behövde utbytas digitalt som fakturaunderlag i en XML-fil.

Det finns nu en filspecifikation som utarbetats av arbetsgruppen där det tydligt framgår vilka uppgifter som är nödvändiga vid fakturering. Eftersom det var ett uttalat önskemål från ekonomidirektörerna att även få mer information kring vårdtillfällena för att möjliggöra uppföljning av utförd vård togs även sådan information med. Eftersom det idag från juridisk synvinkel dock saknas rättsliga förutsättningar för att utbyta informationen för just verksamhetsuppföljning, är nu fokus att man börjar med att utbyta enbart den information som behövs för fakturagranskning.

Innehållet i fakturaunderlaget för utomlänsvård är bestämt och beslutat efter möte med ekonomidirektörerna den 18 september.

Vi publicerar nu arbetsdokumentet, som är så pass färdigt att vi kan publicera det i syfte att landsting/regioner ska kunna börja utveckla system för att sända respektive ta emot  meddelandet.

Arbetsgruppen kommer i början av 2016 ta upp frågan om formler för beräkning av fakturerat belopp brutto resp. netto. Dessa formler är inte med i denna version av dokumentet.

Under början av 2016 genomförs arbetet med att ta fram ett xml-schema för meddelandet och en handledning som också anger koppling mellan Fakturaunderlaget och fakturor.

Fakturaunderlaget (PDF, nytt fönster)öppnas i nytt fönster

Nästa möte

Arbetsgruppens nästa möte blir den 7 mars 2016.

Finns intresse att ansluta till gruppen, vänligen kontakta Kerstin Wiss Holmdahl.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!