23 januari 2019
Prenumerera på SFTI

Beredningsgrupp

Beredningsgruppen utgör kanal för önskemål och behov hos användarna samt även för granskning och återföring av erfarenheter från användningen av SFTI standarden.

Representation

Beredningsgruppen svarar för användarförankringen, då den består av representanter för kommuner, landsting och statliga myndigheter samt företrädare för leverantörer av varor och tjänster till offentlig sektor. Även IT-företag och systemleverantörer deltar i arbetet. Gruppen ska vara balanserad med deltagare från ovanstående tre målgrupper och deltagarna har både verksamhetskompetens och tekniska kunskaper. Det är utifrån denna erfarenhet från ledamöterna och deras önskemål som standarden fortlöpande utvecklas och uppdateras utifrån behoven och gjorda prioriteringar.

Återkopplingen är vidare en viktig del, då det är först vid användningen av en standard som eventuella ändringsbehov blir tydliga, förutom förändringar påkallade av lagändringar med mera. Principerna för deltagande baseras på att det ska finnas en balans mellan antalet offentliga köpare, leverantörer av varor och tjänster(alternativt deras organisationer) samt IT-systemleverantörer. Deltagarnas bakgrund och erfarenhet ska också spegla balansen mellan teknik och verksamhetskunnande.

Möten

Beredningsgruppen samlas för möte 3-4 gånger per år. Det konkreta arbetet kring utveckling av standard, handledningar eller olika stöd dokument sker oftast i arbetsgrupper, tillsatta av beredningsgruppen alternativt om det finns befintliga användargrupper hos GS1 när det gäller standarder som tagits framav GS1. 

Nästa möte är den 5 februari 2019

En viktig beslutspunkt är vilka av specifikationerna i PEPPOL BIS 3-paketet som ska rekommenderas som SFTI. Detta med anledning av att OpenPEPPOL beslutat göra dem obligatoriska i PEPPOL-nätverket från och med 15 maj. PEPPOL BIS 3-paketet omfattar PEPPOL BIS meddelanden i version 3 för Order only, Ordering, Catalogue only, Despatch advice, Punch out, Order Agreement, Message level response och Invoice response.

Specifikationerna finns här: http://docs.peppol.eu/poacc/upgrade-3/

Vi behöver även ta ställning till två nationella specifikationer efter att de nu har testats:

  • dels Transportavisering, inom flödet vid samordnad varuinformation, och
  • dels Slutenvårdsdos, dvs. beställning av patientunika läkemedelsförpackningar.
  • Bland informationspunkterna behandlas nya stödverktyg för e-faktura enligt PEPPOL BIS Billing 3: dels SFTI:s stilmall för fakturapresentation

Materialet för Transportavisering och slutenvårdsdos (Zip-fil, nytt fönster)

Det finns bl a 2 word-dokument som ger en kort beskrivning på processen och de meddelande som är uppe för beslut.

För övriga frågor, se kallelse med agenda (PDF, nytt fönster)

Efter beredningsgruppsmötet äger en workshop rum. Den handlar om krav på applikationsprogram­meringsgränssnitt (API) för komplettering av katalogdata i inköpssystemen, och där särskilt lagersaldo anses önskvärt att kunna se.

Workshopen äger rum i samma lokal, mellan 14:50 - 16:00.

Utveckling och anpassning av standarder

Beredningsgruppen rekommenderar till SFTI styrgrupp att förslag till standard, handledningar eller andra stöddokument fastställs som SFTI.

Hör av er om det finns intresse av att delta i SFTI Beredningsgrupp.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!

DIGG:s logotyp. Till Myndigheten för digital förvaltnings webbplats.
KKV:s logotyp. Till Konkurrensverkets webbplats.

SFTI i samverkan driver e-handel i offentlig sektor.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) och Upphandlingsmyndigheten bedriver gemensamt ett arbete med att främja förutsättningarna för elektronisk handel.