31 augusti 2018
Prenumerera på SFTI

Styrgrupp

Styrgruppen har det övergripande ansvaret för utveckling och rekommendation av standard för elektronisk handel i offentlig sektor.

Det är styrgruppen som fastställer vad som ska rekommenderas som SFTI standard efter konkreta förslag från SFTI Beredningsgrupp. Styrgruppen tar vidare ställning generellt till vad som behöver göras samt prioriteras när det gäller utveckling av standarden utifrån framförda behov, trender med mera samt kring marknadsföring och förvaltning av denna. Den beslutar om verksamhetsplan och budget för varje år.

Fastställd SFTI standard publiceras på denna webbplats under ”Standarder”. Där finns också en sammanställning över vad som fastställts som SFTI, angivet i tidsföljd.

Styrgruppen

Styrgruppen består av företrädare på ledningsnivå från huvudmännen, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) och Upphandlingsmyndigheten.

Ledamöter

Germund Persson och Kerstin Wiss Holmdahl (föredragande), SKL

Anderz Petersson, DIGG

Kristina Himmelstrand, Upphandlingsmyndigheten

Landstingen representeras specifikt av Landstingsnätverket för Upphandling (LfU) genom Siv Waldén, SLL

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!