24 april 2019
Prenumerera på SFTI

PEPPOL

PEPPOL (Pan-European Public Procurement On-Line) är ett europeiskt nätverk för elektroniska inköp som gör e-handel och e-upphandling enklare. Nätverket består av flera delar, bland annat en teknisk infrastruktur, gemensamma meddelandestandarder och en organisation som utvecklar nätverket.

All information och tekniska beskrivningar i PEPPOL-nätverket är fritt tillgängliga. Vilken aktör som helst kan alltså använda och tillhandahålla de tjänster som ryms i PEPPOL, givet att man uppfyller de avtalsmässiga kraven.

SFTI rekommenderar PEPPOL:s transportinfrastruktur för elektroniska inköp i offentlig sektor.

SFTI:s information om PEPPOL:s infrastruktur

Den icke-vinstdrivande organisationen OpenPEPPOL förvaltar och vidareutvecklar PEPPOL-nätverket. Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) är Sveriges representant i OpenPEPPOL. DIGG är även svensk PEPPOL-myndighet och ansvarar för avtalsfrågor, informationsspridning och stöd till de offentliga organisationer och leverantörer som vill ansluta sig till PEPPOL-nätverket och för företag som vill bli PEPPOL-operatörer.

DIGG:s information om PEPPOL och att bli en PEPPOL-operatör

PEPPOL BIS-meddelanden

I PEPPOL:s infrastruktur kan användarna utväxla e-handelsmeddelanden som godkänts av OpenPEPPOL. Meddelandena som har specificerats för att utväxlas i infrastrukturen kallas PEPPOL BIS. Mottagare av PEPPOL BIS-meddelanden kan under vissa förutsättningar få tillåtelse att även ta emot nationella eller äldre versioner av meddelandet via PEPPOL-nätverket. För svensk del finns ett sådant beslut i forma av att Svefaktura 1.0 får registreras för mottagning i PEPPOL-nätverket, förutsatt att mottagaren har stöd för PEPPOL BIS Billing 3.

Respektive mottagare bestämmer själv vilka PEPPOL BIS-meddelanden man ska stödja. SFTI rekommenderar att man använder meddelandena inom Svehandel och PEPPOL BIS. Användare kan även avtala om utväxling av PEPPOL BIS-meddelanden via andra nätverk som drivs av tredjepartsoperatörer i samverkan.

Läs vidare

PEPPOL BIS meddelanden

SFTI:s information om PEPPOL:s infrastruktur


Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!