13 december 2017
Prenumerera på SFTI

Beställningar i inköpssystem

Beställningsprocessen syftar till att ha ett helt elektroniskt flöde för e-handel.

Allt informationsutbyte är elektroniskt pris- och artikelinformation, avrop, avropsvar, leveransavisering och faktura. Denna process eftersträvar att nå långt i automatisering för båda parter. Då affärsprocessen reglerar användning på ett strikt sätt kan köparen får stora möjligheter att styra inköpsmönster och avtalsanvändning.

Användningsområde

Denna affärsprocess passar bra då köparen har frekvent handel i större volymer (många avrop med varje enskild leverantör). Artiklar och priser måste kunna utbytas på ett strukturerat sätt. Scenario 6 är vanligt vid inköp av livsmedel, kemitekniskt material, sjukvård och dentalartiklar, data och tillbehör m.m. Det finns ett basinnehåll för scenario 6 (SFTI Bas) som identifierar den vanligast förekommande informationen vid avrop mot produktkatalog och alla systemlösningar förväntas kunna hantera Bas. I relationer där bara en mindre mängd information behöver utbytas är därför Basinnehållet den lämpliga utgångspunkten för att förenkla införandet. Om uppgifter behövs utöver Bas ger Scenario 6 ram för lämpliga kompletteringar. SFTI bas har inte kommit i bred användning, men vi kommer att komplettera denna webbplats med även mer information om SFTI Bas. Innan dess, finns frågor, vänligen kontakta SFTI tekniska kansli, tekniskt.kansli@skl.se  

SFTI/ESAP 6 kan användas för beställningar

 • i inköpssystem
 • på webb, via telefon och hämtköp
 • genom s.k. varukorg/punch-out

Notera - Från och med 9 juni 2017 rekommenderar SFTI inte längre affärsprocess 6.5.2 Orderöverenskommelse eller 6.5.3 Varukorg när nya e-handelsrelationer sätts upp. I stället hänvisas till PEPPOL Order Agreement respektive PEPPOL Punch Out i beställningsprocess SFTI Svehandel.

Affärsnytta

SFTI/ESAP 6 identifierar den information som behövs för beställningar där en produktkatalog finns i botten. Baserad på denna katalog görs sedan beställningar. I SFTI/ESAP 6 benämns beställningar ofta som avrop och detta mot bakgrund av att det finns ett ramavtal i botten.

Exempel på nyttoeffekter är:

 • Ökad ramavtalstrohet
 • Ökad prismedvetenhet
 • Automatisk fakturamatchning
 • Förkontering redan vid order
 • Snabbare fakturahantering
 • Ökad ekonomisk styrning av inköp
 • Ökad statistik och uppföljning
 • Mer underlag inför nya upphandlingar
 • Frigjord tid för andra uppgifter
 • Miljövänligt

Förutsättningar och teknik

Scenario 6 Avrop mot ramavtal bygger grundstandarden EDIFACT och EANCOM. Köpare och säljare måste identifieras med GS1s nummersystem Global Location Number (GLN).

Specifikationer

Under respektive flik (Beställningar i inköpssystem, Webb,telefon och hämtköp samt Varukorg/punch-out) finns specifikationerna.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!