24 maj 2016
Prenumerera på SFTI

Version 2.8

De tre senaste versionerna av ESAP 6 rekommenderas som SFTI. Här finns specifikationerna för version 2.8 av SFTI/ESAP 6

Notera - Från och med februari 2016 rekommenderar SFTI inte längre 6.5.1 Avropskopia; använd i stället 6.5.2 Orderöverenskommelse.

Det finns en handledning som beskriver hur affärsdokumenten ska användas i affärsprocessen. Handledning (PDF)

Affärsdokumentspecifikationen (ADS) visar vilken information som ska ingå i de elektroniska affärsdokument som skickas mellan affärssystemen.

Översikten beskriver strukturen i affärsdokumentet på ett överskådligt sätt.

Meddelandespecifikationen (MS) anger hur affärstermerna i affärsdokumentspecifikationen placeras i ett EDIFACT-meddelande.

Ändringshistoriken beskriver de ändringar som har införts i specifikationerna jämfört med den förra versionen.

Rättelserna beskriver rättelser av specifikationerna.

Specifikationerna är skrivskyddade, men de icke-skrivskyddade kopiorna kan användas för egna anteckningar.

Underbilagor till e-kommunikationsavtal SFTI/ESAP version 2.8

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!