29 december 2017
Prenumerera på SFTI

Version 2.8

De tre senaste versionerna av ESAP 6 rekommenderas som SFTI. Här finns specifikationerna för version 2.8 av SFTI/ESAP 6

Notera - SFTI:s rekommendation gäller inte längre för vissa delar av ESAP 6:

a) 6.5.1 Avropskopia rekommenderas inte efter februari 2016, och 6.5.2 Orderöverenskommelse rekommenderas inte efter juni 2017. Som ersättning i nya affärsrelationer för båda dessa hänvisas till PEPPOL Order Agreement.

b) 6.5.3 Varukorg rekommenderas inte efter juni 2017. Som ersättning i nya affärsrelationer hänvisas till PEPPOL Punch Out.

Båda PEPPOL-specifikationerna finns i Beställningsprocess SFTI Svehandel.

Det finns en handledning som beskriver hur affärsdokumenten ska användas i affärsprocessen. Handledning (PDF)

Affärsdokumentspecifikationen (ADS) visar vilken information som ska ingå i de elektroniska affärsdokument som skickas mellan affärssystemen.

Översikten beskriver strukturen i affärsdokumentet på ett överskådligt sätt.

Meddelandespecifikationen (MS) anger hur affärstermerna i affärsdokumentspecifikationen placeras i ett EDIFACT-meddelande.

Ändringshistoriken beskriver de ändringar som har införts i specifikationerna jämfört med den förra versionen.

Rättelserna beskriver rättelser av specifikationerna.

Specifikationerna är skrivskyddade, men de icke-skrivskyddade kopiorna kan användas för egna anteckningar.

Underbilagor till e-kommunikationsavtal SFTI/ESAP version 2.8

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!