11 december 2017
Prenumerera på SFTI

Version 2.9

De tre senaste versionerna av ESAP 6 rekommenderas som SFTI. Här finns specifikationerna för version 2.9 av SFTI/ESAP 6

Notera - SFTI:s rekommendation gäller inte längre för vissa delar av ESAP 6:

a) 6.5.1 Avropskopia rekommenderas inte efter februari 2016, och 6.5.2 Orderöverenskommelse rekommenderas inte efter juni 2017. Som ersättning i nya affärsrelationer för båda dessa hänvisas till PEPPOL order Agreement.

b) Någon 6.5.3 Varukorg har inte publicerats i version 2.9, men däremot har hänvisning skett till varukorg enligt gällande tidigare version av SFTI/ESAP 6. Efter juni 2017 rekommenderar SFTI inte längre 6.5.3 Varukog. Som ersättning i nya affärsrelationer hänvisas till PEPPOL Punch Out. Båda PEPPOL-specifikationerna finns i beställningsprocess SFTI Svehandel.

Det finns en handledning som beskriver hur affärsdokumenten ska användas i affärsprocessen. Handledning (PDF)

Affärsdokumentspecifikationen (ADS) visar vilken information som ska ingå i de elektroniska affärsdokument som skickas mellan affärssystemen.

Översikten beskriver strukturen i affärsdokumentet på ett överskådligt sätt.

Meddelandespecifikationen (MS) anger hur affärstermerna i affärsdokumentspecifikationen placeras i ett EDIFACT-meddelande.

Ändringshistoriken beskriver de ändringar som har införts i specifikationerna jämfört med den förra versionen.

Rättelserna beskriver rättelser av specifikationerna.

Specifikationerna är skrivskyddade, men de icke-skrivskyddade kopiorna kan användas för egna anteckningar.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!