2 mars 2015
Prenumerera på SFTI

SFTI Basinnehåll för SFTI/ESAP

Målet med ett Bas-innehåll av informationen i SFTI/ESAP 6 Avrop mot ramavtal är att förenkla e-handeln avsevärt inom olika områden och få en gemensam nivå som alla leverantörer och dess offentliga köpare förväntas hantera, men samtidigt en möjlighet att bygga på med mer information.

Sådan utökning av information kräver då i sedvanlig ordning överenskommelse mellan parterna. Ambitionen är även att Bas-innehållet lätt ska kunna användas som underbilaga till e-kommunikationsavtal mellan parterna när utökat innehåll ej finns.

SFTI Bas-innehåll för scenario 6 rekommenderas av SFTI sedan 2009. Handledningen finns i senaste version som är 1.1. Vissa uppdateringar har gjorts, främst av bilagorna med anledning av versionen 2.8 av SFTI Sc 6. Specifikationerna finns i form av handledning och termförteckning.

Handledning för SFTI/ESAP 6 Avrop mot ramavtal

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!