8 december 2017
Prenumerera på SFTI

Webb, telefon och hämtköp (Orderöverenskommelsen)

Notera - Från och med 9 juni 2017 rekommenderar SFTI inte längre affärsprocess 6.5.2. Orderöverenskommelse när nya e-handelsrelationer sätts upp. I stället hänvisas till PEPPOL Order Agreement i beställningsrpocess SFTI Svehandel.

Inom SFTI finns en affärsprocess "Orderöverenskommelse” (6.5.2) som hanterar beställningar på leverantörens webbplats, via telefon eller hämtköp.

Orderöverenskommelsen ska användas om det är lämpligt att beställningen görs på leverantörens webbplats, via telefon eller hämtköp. Det kan vara när det inte är rimligt att leverantören ska skicka produktkatalog med ett omfattande produktsortiment alternativt att det är varor som behöver konfigureras och leverantörens webb ger stöd för hur olika artiklar kan kombineras eller sättas samman. Exemplet passar även i situationer med kompletteringsbeställning via telefon eller när anställd hämtar ut varor från leverantörens butik.

Detta alternativ innebär att när att en beställning gjorts – på webbsidan, via telefon eller genom hämtköp – skapar leverantören en orderöverenskommelse, enligt SFTI/ESAP affärstransaktion ”6.5.2”, som sänds till ert inköpssystem så att information om lagd order ska bli tidigt tillgänglig för köparen.

Orderöverenskommelsen följs naturligen av en faktura, också den lämpligen i Edifact-format: SFTI fulltextfaktura. Det skulle vara möjligt att bygga på med fler affärstransaktioner enligt SFTI/ESAP affärsprocess 6, till exempel orderbekräftelse (i fall att ordern behöver ändras) eller leveransavisering men det har hittills inte framkommit att sådan utökning efterfrågas. Orderöverenskommelsen finns enbart i version 2.8 av SFTI/ESAP beställningsprocess 6.

För att se alla specifikationer inom hela flödet av SFTI/ESAP beställningsprocess 6 hänvisas till Beställningar i inköpssystem

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!