1 september 2018
Prenumerera på SFTI

PEPPOL Order Agreement (Webb-, telefon och hämtköp)

PEPPOL Order Agreement används framförallt för att ge beställaren möjlighet att beställa via leverantörens webbshop och därmed få stöd med att hitta rätt artiklar i en omfattande katalog eller att få stöd vid konfigurering av sammansatta artiklar. Jämför med PEPPOL Punch Out. Meddelandet används även vid beställning via telefon eller genom hämtköp.

PEPPOL Order Agreement ingår i konceptet SFTI Svehandel tillsammans med Sveorder, Sveleveransavisering och Svefaktura, vilket ger möjlighet till integrerad e-handel men med användning av det enklare XML-formatet. Order Agreement används i stället för att beställa via lokalt inläst prislista i ex vis Svekatalog-format.

Användningsområde

Användningsområde 1. Beställaren loggar in i leverantörens webbshop. De önskade artiklarna placeras i en varukorg. När beställaren sedan lämnar webbshopen genomförs
ett köp. Leverantören bekräftar köpet genom att sända meddelandet Order Agreement som innehåller information om de valda artiklarna, såsom pris och kvantitet m.m. Att beställare önskar använda webben när man ska beställa varor eller tjänster kan bero på att leverantören har ett omfattande sortiment (exempelvis böcker) eller varor som behöver konfigureras (såsom PC-paket, kontorsmöbler eller likande) eller att man behöver annat stöd via webbshopen som inte lätt kan erhållas i ett lokalt inköpssystem

Om syftet är att INTE genomföra köp i leverantörens webbshop utan att istället ta hem en varukorg till inköpssystemet för vidare hantering rekommenderas i stället PEPPOL Punch Out.

Användningsområde 2. Beställaren ringer in en order. Leverantören bekräftar köpet genom att sända meddelandet Order Agreement som innehåller information om de valda artiklarna, såsom pris och
kvantitet m m.

Användningsområde 3. Beställaren besöker leverantörens butik och köper varor som kan tas med direkt eller levereras i efterhand. Leverantören bekräftar köpet genom att sända meddelandet Order Agreement som innehåller information om de valda artiklarna, såsom pris och kvantitet m.m.

För samtliga ovan identifierade användningsområden rekommenderas att man för
den fortsatta processen använder SFTI Svehandel där Sveleveransavisering BIS
30A används vid behov och någon av Svefaktura 1 och Svefaktura BIS 5A. Om denna
process inte passar så kan tillämpliga delar av SFTI ESAP 6 användas.

Affärsnytta

Exempel på nyttoeffekter är:

 •  I de fall leverantören erbjuder ett stort antal artiklar behöver man inte utväxla
  kataloger i inköpsprocessen
 • Möjlighet till att  får stöd vid konfigurering av artiklar
 • Övrigt stöd vid  val av varor och tjänster
 • Lätt tillgänglig produktinformation  såsom bilder och produktfaktablad
 • Möjlighet att få ”aktuell” information om varor och tjänster.
 • Del i en automatiserad, integrerad inköpsprocess.

Förutsättningar och teknik

PEPPOL Order Agreement bygger på grundstandarden XML och OASIS Universal Business Language.

För användningsområde 1:

Leverantören ska ha en webbshop som tillåter kunder att logga in och kan identifieras.

För den tekniska uppkopplingen och inloggning till leverantörens webbshop kan ”PEPPOL Punch Out Login & Transmission Specification version 1” användas. OBS att detta är inget krav utan en möjlighet. Se specifikationer under menyn ”Transport och infrastruktur”.

För alla användningsområden:

Leverantören ska kunna skapa och strukturera meddelande enligt specifikationen för PEPPOL Order Agreement.

Kunden ska kunna ta emot och hantera information som struktureras enligt specifikationen för PEPPOL Order Agreement.

För överföring av affärsmeddelandet rekommenderas asynkron kommunikation enligt ”PEPPOL infrastruktur”. Men, om annan kommunikation redan är uppsatt mellan parterna kan denna användas.

Specifikationer och handledningar

Dokumentationen till PEPPOL Order Agreement består av:

Specifikation ”20170401 – PEPPOL_BIS 42A-100_final.pdf” (öppnas i nytt fönster)

PEPPOL BIS 42A Order Agreement 1.0

Huvuddokumentet, som är på engelska, innehåller bland annat:

Meddelandespecifikation och detaljbeskrivning av utvalda delar av meddelandet, referenser, principer och förutsättningar, meddelandekrav och affärsregler, processer och typiska scenarior, kodlistor.

Appendix A - Use Case Test Files (saknas för närvarande)

 • Testfil 1
 • Testfil 2
 • Testfil 3
 • Testfil 4
 • Testfil 5

__________________________________

[1] OpenPEPPOL är en permanent förvaltningsorganisation som ska tillvarata och vidareutveckla PEPPOL (Pan-European Public Procurement Online) som nätverk och plattform för elektronisk handel och upphandling mellan och inom EU:s medlemsstater.
Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) innehar både rollen som PEPPOL-myndighet i Sverige och som medlem i OpenPEPPOL.

Brödtext

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!

DIGG:s logotyp. Till Myndigheten för digital förvaltnings webbplats.
KKV:s logotyp. Till Konkurrensverkets webbplats.

SFTI i samverkan driver e-handel i offentlig sektor.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) och Upphandlingsmyndigheten bedriver gemensamt ett arbete med att främja förutsättningarna för elektronisk handel.