1 september 2018
Prenumerera på SFTI

PEPPOL Punch Out/Varukorg

PEPPOL Punch Out används framförallt för att ge beställaren möjlighet att via leverantörens webbshop få stöd med att hitta rätt artiklar i en omfattande katalog eller att få stöd vid konfigurering av sammansatta artiklar. Jämför med PEPPOL Order Agreement.

PEPPOL Punch Out ingår i konceptet SFTI Svehandel tillsammans med Sveorder,
Sveleveransavisering och Svefaktura, vilket ger möjlighet till integrerad e-handel men med användning av det enklare XML-formatet. Punch Out används i stället för att beställa via lokalt inläst prislista i exempelvis Svekatalog-format.

Användningsområde

Att beställare önskar använda webben när man ska beställa varor eller tjänster kan bero på att leverantören har ett omfattande sortiment (exempelvis böcker) eller varor som behöver konfigureras (såsom PC-paket, kontorsmöbler eller likande) eller att man behöver annat stöd via webbshopen som inte lätt kan erhållas i ett lokalt inköpssystem.

Beställaren loggas in i leverantörens webbshop. De önskade artiklarna placeras i en varukorg. När beställaren sedan lämnar webbshopen genomförs INTE ett köp, utan varukorg sänds automatiskt vid utloggning ur webbshopen till det lokala inköpssystemet. Detta benämns ”Punch Out”. Punch Out-meddelandet innehåller information om de valda artiklarna, såsom pris och kvantitet m.m. Förfarandet innebär inget åtagande om köp. Information används som underlag för att senare skapa en order/beställning.

Som beställningsprocess rekommenderas att man använder SFTI Svehandel med Sveorder BIS 28 A, eventuellt följt av Sveleveransavisering BIS 30A och någon av Svefaktura 1 och Svefaktura BIS 5A. Om denna process inte passar så kan tillämpliga delar av SFTI ESAP 6 användas.

Om syftet är att beställa i leverantörens webbshop rekommenderas PEPPOL Order Agreement i stället för PEPPOL Punch Out.

Affärsnytta

Exempel på nyttoeffekter är:

 •  I de fall leverantören erbjuder ett stort antal artiklar behöver man inte utväxla
  kataloger i inköpsprocessen
 • Möjlighet till att får stöd vid konfigurering av artiklar
 • Övrigt stöd vid val av varor och tjänster
 • Lätt tillgänglig produktinformation såsom bilder och produktfaktablad
 • Möjlighet att få ”aktuell” information om varor och tjänster.
 • Del i en automatiserad, integrerad inköpsprocess.

Förutsättningar och teknik

PEPPOL Punch Out bygger på grundstandarden XML och OASIS Universal Business Language.

Leverantören ska ha en webbshop som tillåter kunder att logga in och kan identifieras. Vid utloggning ska varukorgen kunna skapas och struktureras enligt specifikationen för PEPPOL Punch Out.

Kunden ska kunna ta emot och hantera information som struktureras enligt specifikationen för PEPPOL Punch Out.

För den tekniska uppkopplingen och överföring av meddelande (Punch Out) rekommenderas ”PEPPOL Punch Out Login & Transmission Specification version 1”. Se
specifikationer under menyn ”Transport och infrastruktur”.

Specifikationer och handledningar

Dokumentationen till PEPPOL Punch Out består av

Specifikation ”20170401 – PEPPOL_BIS 18A-100.pdf” (öppnas i nytt fönster)

PEPPOL BIS 18A Punch Out 1.0

Huvuddokumentet, som är på engelska, innehåller bland annat:

Meddelandespecifikation och detaljbeskrivning av utvalda delar av meddelandet, referenser, principer och förutsättningar, meddelandekrav och affärsregler, processer och typiska scenarior, kodlistor.

Appendix A - Use Case Test Files (saknas för närvarande)

 • Testfil 1
 • Testfil 2
 • Testfil 3

Svensk handledning

SFTI har tagit fram en Svensk handledning till Punch Out BIS 18A 1.0.

Syftet med denna handledning är att komplettera dokumentet PEPPOL BIS 18A Punch Out och beskriva rekommenderad uppsättning av affärsprocessen och profilen som gäller för svensk offentlig sektor.

Dokumentet ska också kunna användas vid upphandling för att ge stöd vid kravställning.

Handledning Punch Out BIS 18A.pdf

Handledningen publicerades första gången 28 november 2017.
Krav på implementation av PEPPOL Punch Out räknas från detta datum.

__________________________________

[1] OpenPEPPOL är en permanent förvaltningsorganisation som ska tillvarata och vidareutveckla PEPPOL (Pan-European Public Procurement Online) som nätverk och plattform för elektronisk handel och upphandling mellan och inom EU:s medlemsstater.
Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) innehar både rollen som PEPPOL-myndighet i Sverige och som medlem i OpenPEPPOL.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!

DIGG:s logotyp. Till Myndigheten för digital förvaltnings webbplats.
KKV:s logotyp. Till Konkurrensverkets webbplats.

SFTI i samverkan driver e-handel i offentlig sektor.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) och Upphandlingsmyndigheten bedriver gemensamt ett arbete med att främja förutsättningarna för elektronisk handel.