26 oktober 2016
Prenumerera på SFTI

Svefaktura 1.0 - SFTI:s enkla faktura

Svefaktura rekommenderas av SFTI sedan 2004. Den aktuella och hittills enda versionen av Svefaktura är 1.0 och SFTI har som ambition att behålla specifikationen stabil och oförändrad under överskådlig tid.

Användare som önskar utökat fakturainnehåll hänvisas i stället till Svefaktura BIS 5A. Den enkla Svefakturan använder samma elektroniska format för faktura och kreditnota, åtskillnaden görs med hjälp av en kod för fakturatyp (InvoiceTypeCode 380 respektive 381) i fakturans inledning. Svefaktura har utvecklats i SFTI:s egen regi. Specifikationerna finns i form av svenska tillämpningsanvisningar och övrig dokumentation på denna webbplats. Nedan finns också länk till engelsk översättning av de viktigaste dokumenten.

Specifikationer

Handledning

En handledning har tagits fram med detaljerade anvisningar för användning av Svefaktura.

Handledningen är avsedd för både köpare och säljare som använder Svefakturastandarder och är ett komplement till de tekniska specifikationerna med XML-scheman med mera.

Förutom beskrivningar av Svefakturan och dess användningsområde ges vissa rekommendationer för användningen.

Handledning Svefaktura 1.0 (PDF)

Referensstilmall

En stilmall (stylesheet) har tagits fram för presentation av Svefaktura i form av en referensmall. Den har ingen normerande funktion för hur IT-lösningar skall presentera Svefakturor, men det skall vara möjligt att på begäran kunna visa upp Svefakturor i referensformatet och utan informationsförlust, till exempel vid jämförelse mellan hur en sändares respektive mottagarens system visar en Svefaktura.

Exempel

För användning av Svefaktura har en omfattande exempelsamling tagits fram.

Verifieringsstöd

SFTI har tagit fram en webbaserad verifieringstjänst för Svefaktura. Det finns också en vit lista avseende lösningar som SFTI verifierat.

Valideringsregler utöver XML Schema

Utöver den syntaxkontroll som görs med Svefakturans XML Schema kan även mer avancerade kontroller göras med hjälp av schematron/XSLT. SFTIs verifieringstjänst använder sid av dessa kontroller vid validering. Tekniken kan även användas i utställarens och mottagarens egna system för att försäkra sig om att korrekta meddelanden skapas och läses in.

Schematronregler i XSLT-format kan laddas ner här:
Svefaktura 1.0 Schematronregler 2016-10-25

Samverkansspecifikation för Svefaktura

Modelldokument som beskriver hur de olika dokumenten i Svefakturan knyts samman.

Övriga hjälpmedel

Svar på vanliga frågor om Svefaktura finns i FAQ via vänsternavigeringen.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!