15 april 2016
Prenumerera på SFTI

Svekatalog 1.0

Notera - Från och med februari 2016 rekommenderar SFTI inte längre Svekatalog 1.0; använd istället Svekatalog 2.0

Svekatalog 1.0

Svekatalog 1.0 är en Affärstransaktion som baseras på den standard som tagits fram i det europeiska samarbetet i CEN, dess workshop CEN/BII. Dock enligt en tidig då ej publicerad version vilket medför att Svekatalog 1.0 inte i alla delar stämmer överens med den av CEN/BII publicerade versionen.

Dokumentationen för Svekatalog 1.0 består av Svekatalog Affärstransaktion och Svekatalog Underbilaga som kan användas vid avtal, framförallt vid utökat innehåll. Dessutom finns stödjande/vägledande dokument i form av handledning, mappning mot CEN/BII katalog och exempel (inom ramen för Svekatalog Bas) på XML dokument och cellstrukturerat dokument (Excel).

Handledning

Specifikationer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!