25 februari 2016
Prenumerera på SFTI

Svekatalog 2.0

Svekatalog 2.0 är en Affärstransaktion som baseras på den standard som tagits fram i det europeiska samarbetet OpenPEPPOL[1] enligt profilen PEPPOL BIS 1A Catalogue v4.

Denna profil baseras i sin tur på CEN WS/BII2 “Profile BII01 Catalogue Only”.

I profilen PEPPOL BIS 1A Catalogue v4 ingår dels ett katalogmeddelande, dels ett obligatoriskt katalogsvarsmeddelande. SFTI Beredningsgrupp anser att kravet på katalogsvar är olämpligt för svenskt vidkommande. SFTI Styrgrupp beslutade om ny Svekatalog 2.0 som baseras helt på PEPPOL BIS 1A Catalogue v4 men exklusive katalogsvar. Svekatalog 2.0 fastställdes som SFTI den 20 februari 2014. SFTI rekommenderar att om möjligt använda denna version av Svekatalog framför Svekatalog 1.0.

Specifikationer

Handledning för Svekatalog 2.0

Exempel

Saknas. Under framtagning.

Verifieringsstöd

SFTI har tagit fram en webbaserad verifieringstjänst för Svekatalog.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!