21 april 2017
Prenumerera på SFTI

Sveorder

Sedan 2008 rekommenderar SFTI Sveorder som ger möjlighet till en enkel elektronisk order.

Den kräver inte att man i förväg har utbytt produktkataloger utan ger möjlighet att artiklar beskrivs i fri text och kan på så vis användas fristående.

Sveorder ingår i konceptet SFTI Svehandel tillsammans med Svekatalog, Sveleveransavisering och Svefaktura, vilket ger möjlighet till mer integrerad e-handel men med användning av det enklare XML-formatet.

Sveorder användas fristående men även som en del i integrerad e-handel inom både SFTI Svehandel och SFTI/ESAP 6.

Sveorder finns i två varianter,  Sveorder 2.0 och Sveorder BIS 28A 1.0

Notera - Från och med februari 2016 rekommenderar SFTI inte längre Sveorder 2.0; använd istället Sveorder BIS 28A 1.0 med ordersvar.

Sveorder BIS 28A 1.0 är mer omfattande eftersom det förutom en order innefattar ett strukturerat ordersvarsmeddelande.

Användningsområde

Sveorder BIS 28A 1.0 passar både för mindre volymer och för mer omfattande volymer. Den kan även användas lättare för gränsöverskridande handel.

Affärsnytta

Exempel på nyttoeffekter är

  • Mer struktur i inköpsprocessen
  • Möjlighet till fakturamatchning
  • Ökad statistik och uppföljning
  • Mer underlag inför nya upphandlingar
  • Frigjord tid för andra uppgifter
  • Miljövänligt

Förutsättningar och teknik

Sveorder bygger på grundstandarden XML och OASIS Universal Business Language.

Sveorder finns i två varianter s.k. profiler: Sveorder BIS 28A 1.0 inkluderande ordersvar och Sveorder 2.0 med möjlighet till enkelt ordersvar i forma av e-post.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!