7 november 2014
Prenumerera på SFTI

Sveorder

Sedan 2008 rekommenderar SFTI Sveorder som ger möjlighet till en enkel elektronisk order.

Den kräver inte att man i förväg har utbytt produktkataloger utan ger möjlighet att artiklar beskrivs i fri text och kan på så vis användas fristående.

Sveorder ingår i konceptet SFTI Svehandel tillsammans med Svekatalog, Sveleveransavisering och Svefaktura, vilket ger möjlighet till mer integrerad e-handel men med användning av det enklare XML-formatet.

Sveorder användas fristående men även som en del i integrerad e-handel inom både SFTI Svehandel och SFTI/ESAP 6.

Sveorder finns i två varianter,  Sveorder 2.0 och Sveorder BIS 28A 1.0

Sveorder 2.0 ställer inte stora krav på de inblandade systemen utan kan hanteras manuellt med möjlighet till ett enkelt ordersvar som e-post.

Sveorder BIS 28A 1.0 är mer omfattande eftersom det förutom en order innefattar ett strukturerat ordersvarsmeddelande.

Användningsområde

Sveorder 2.0 passar bäst i relationer där man har lite mindre volymer och inte kräver integrerad e-handel.

Sveorder BIS 28A 1.0 passar både för mindre volymer och för mer omfattande volymer. Den kan även användas lättare för gränsöverskridande handel.

Affärsnytta

Exempel på nyttoeffekter är

  • Mer struktur i inköpsprocessen
  • Möjlighet till fakturamatchning
  • Ökad statistik och uppföljning
  • Mer underlag inför nya upphandlingar
  • Frigjord tid för andra uppgifter
  • Miljövänligt

Förutsättningar och teknik

Sveorder bygger på grundstandarden XML och OASIS Universal Business Language.

Sveorder finns i två varianter s.k. profiler: Sveorder BIS 28A 1.0 inkluderande ordersvar och Sveorder 2.0 med möjlighet till enkelt ordersvar i forma av e-post.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!