1 september 2018
Prenumerera på SFTI

Sveorder BIS 28A 1.0 med ordersvar

Sveorder BIS 28A 1.0 är en profil som inbegriper meddelandet order samt ett ordersvar.

Ordersvaret är obligatoriskt att använda i denna profil och innehåller möjlighet att acceptera eller avvisa ordern i sin helhet eller acceptera ordern med ändring.

Ordermeddelandet kan avse både varor och tjänster. Dessa kan beskrivas antingen genom text i fri form eller med artikelsystematik enigt en katalog med unikt definierade artiklar.

Ordersvaret är obligatoriskt att använda i denna profil och innehåller möjlighet att acceptera eller avvisa ordern i sin helhet eller acceptera ordern med ändring. Sveorder BIS 28A 1.0 fastställdes som SFTI den 25 november 2013.

Sveorder BIS 28A 1.0 är en direkt tillämpning av PEPPOL BIS 28A Ordering som baseras på den standard BII 28 Ordering som tagits fram i ett europeiskt standardiseringsprojekt, CEN Workshop BII2[1]. Dokumentation och meddelandespecifikationer som publiceras här är samma dokumentation som tagits fram inom ramen för OpenPEPPOL [2]. Notera att man som företag/organisation inte måste vara ansluten till PEPPOL för att använda profilen. Genom användningen av Sveorder BIS 28A 1.0 skapas ökade förutsättningar för gränsöverskridande handel.

Specifikationer och Handledning

PEPPOL BIS 28A ORDERING (huvuddokumentet på engelska) innehåller följande avsnitt

Introduktion till OpenPEPPOL och BIS

Referenser

Dokumenthistorik

Principer och förutsättningar

Processer och typiska scenarior

Kodlistor

Detaljbeskrivning av utvalda delar av meddelandet

Affärsregler

Meddelandespecifikation

PEPPOL BIS 28A ORDERING 1.0 (PDF, nytt fönster)

Appendix A - Use Case Test Files (Testfiler till användarfall)

Testfil 1      Order          Ordersvar

Testfil 2      Order          Ordersvar

Testfil 3      Order          Ordersvar

Testfil 4      Order          Ordersvar

Appendix B - Conformance Statement Ordering
(dokument som visar hur specifikation förhåller sig till CEN BII, på engelska) 

Appendix B – Conformance Statement

Verifieringsstöd

SFTI har tagit fram en webbaserad verifieringstjänst för Sveorder och ordersvar.

--------------------------------------------------------------------------------

[1]CEN/BII är en så kallad workshop inom CEN, vars syfte är att utveckla de handelsmeddelanden som ska kunna utväxlas gränsöverskridande. Den hanterar både upphandlings- och beställningsprocessen och bedrivs just nu i sin tredje fas. www.cenbii.eu

[2]OpenPEPPOL är en permanent förvaltningsorganisation som ska tillvarata och vidareutveckla PEPPOL (Pan-European Public Procurement Online) som nätverk och plattform för elektronisk handel och upphandling mellan och inom EU:s medlemsstater. Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) innehar både rollen som PEPPOL-myndighet i Sverige och som medlem i OpenPEPPOL. www.peppol.eu

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!