7 november 2014
Prenumerera på SFTI

Instyrning till handläggare

För de fall där köparen saknar inköpssystem, eller när köp görs utan registrering i förväg, är minimikravet att fakturan ska kunna styras till rätt handläggare för manuell kontroll. Nödvändiga uppgifter för instyrningen kan antingen hämtas från beställningen eller finnas avtalade.

Identifiering av handläggare/handläggande enhet

Hämtas från:
Beställarreferens i element

 • Sveorder 2.0
  /Order/cac:OriginatorDocumentReference/cbc:ID
 • Sveorder BIS 28A 1.0
  /Order/cac:BuyerCustomerParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:ID
 • Avtalad regel
  Parterna kan ha avtalat stående regel för hur beställarreferensen skall skapas.

För placering i:
Utskriven beställarreferens (motsvarande) i fakturahuvudet

 • Pappersfaktura
  Beställarreferens 1
  /Invoice/RequisitionistDocumentReference[1]
 • Svefaktura
  T2003 Köparens referens (placerad i SG1/RFF+CR)
 • Fulltextfaktura
  /Invoice/cac:AccountingCustomerParty
 • Svefaktura BIS 5A 2.0
  /cac:Party/cac:Contact/cbc:ID

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!