8 december 2017
Prenumerera på SFTI

E-fakturering

E-fakturan är det meddelande som avslutar en elektronisk beställningsprocess men kan även användas fristående.

Periodisk och orderlös fakturering

Periodisk och orderlös fakturering ger möjligheter att effektivisera fakturahanteringen när det inte finns någon enskild beställning i botten. Det kan gälla exempelvis för hyror, energi och telefoni men även för hyror, prenumerationer och liknande. Periodisk fakturering finns som två olika varianter.

SFTI/ESAP 9.1 används för handel med produkter och/eller tjänster som baseras på uppmätt förbrukning och faktureras periodiskt. Det kan till exempel röra sig om förbrukning av el, vatten eller telefonitjänster. Under rubriken ”Periodisk fakturering” finns mer information om denna variant samt specifikationer.

Notera - Från och med november 2016 rekommenderar SFTI inte längre SFTI/ESAP 9.1 när nya e-handelsrelationer sätts upp. I stället hänvisas till användning av SFTI Fulltextfaktura eller Svefaktura, vid behov kompletterat med ytterligare meddelanden enligt Svehandel-serien.

SFTI/ESAP 9.2 används för till exempel hyror, tomträttsavgälder, prenumeration och liknande kontraktsformer. Ingen order utförs, utan artikeln, objektet och/eller tjänsten faktureras enligt avtal och prislista. Under rubriken Orderlös fakturering” finns mer information om denna variant av fakturering och specifikationer.

Notera - Från och med november 2016 rekommenderar SFTI inte längre SFTI/ESAP 9.2 när nya e-handelsrelationer sätts upp. I stället hänvisas till användning av SFTI Fulltextfaktura eller Svefaktura, vid behov kompletterat med ytterligare meddelanden enligt Svehandel-serien.

SFTI Fulltextfaktura

SFTI Fulltextfaktura kan användas både som en fristående e-faktura i en i övrigt manuell process och i kombination med beställningsprocesserna SFTI/ESAP 6, som omfattar beställningar i inköpssystem, webb, telefon- och hämtköp samt Varukorg, så kallad punch-out.

Svefaktura

Svefakturan är framtagen med fokus på att den ska vara enkel och att anslutningsprocessen mellan köpare och säljare ska vara så smidig som möjlig. Svefakturan, eller Svefaktura 1.0 som den benämns, kräver inte några avancerade system utan kan användas med en mängd vanligt förekommande faktureringsprogramvaror.

Sedan 2014 finns ett alternativ till denna, Svefaktura BIS 5A 2. Den är mer omfattande än Svefaktura 1.0.

Jämförelser mellan de nordiska e-fakturaformat

En jämförelse finns mellan nordiska e-fakturaformat som används i offentlig sektor i Sverige, Danmark och Norge.

Konverteringsregler

Mot bakgrund av att olika format av e-fakturor sänds men kan behöva översättas/konverteras har en konverteringsguide tagits fram mellan SFTI Fulltextfaktura, version 2.3 och Svefaktura 1.0.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!