25 januari 2019
Prenumerera på SFTI

E-fakturering

E-fakturan är det meddelande som avslutar en elektronisk beställningsprocess men kan även användas fristående.

Inom SFTI rekommenderas följande standarder för e-fakturering:

  • Svefaktura
  • Svefaktura BIS 5A 2.0
  • PEPPOL BIS Billing 3
  • SFTI Fulltextfaktura

Svefaktura 1.0

Svefakturan är framtagen med fokus på att den ska vara enkel och att anslutningsprocessen mellan köpare och säljare ska vara så smidig som möjlig. Svefakturan, eller Svefaktura 1.0 som den benämns, kräver inte några avancerade system utan kan användas med en mängd vanligt förekommande faktureringsprogramvaror. Läs mer om Svefaktura 1.0.

Svefaktura BIS 5A 2.0

Svefaktura BIS 5A 2.0 är en direkt tillämpning, utan modifieringar, av PEPPOL BIS 5A Billing version 2.0. Dokumentation och meddelandespecifikationer som publiceras här är identiska med de som tagit fram inom ramen för Open PEPPOL. Läs mer om Svefaktura BIS 5A 2.0 

PEPPOL BIS Billing 3

Sedan 7 maj 2018 rekommenderar SFTI PEPPOL BIS Billing 3 som SFTI. Denna faktura är en baserad på den europeiska standarden för e-faktura. Enligt ett lagförslag blir standarden obligatorisk vid offentliga inköp. PEPPOL BIS Billing 3 är PEPPOL-nätverkets implementering av den europeiska standarden för e-faktura (EN16931).

Enligt lagen om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling måste upphandlande myndigheter och enheter kunna ta emot fakturor enligt den nya standarden senast den 1 april 2019. Leverantörer måste också fakturera enligt denna standard, om inte annan standard avtalats. Kravet på leverantörerna gäller för inköp frånden 1 april och för upphandlingar som påbörjats efter detta datum, inklusive direktupphandlingar.

Enligt PEPPOL:s migreringsplan för den nya fakturan blir PEPPOL BIS Billing 3 obligatorisk i PEPPOL:s infrastruktur den 18 april 2019. Upphandlande myndigheter kan dock fortfarande komma överens med sina leverantörer om att fortsätta använda etablerade e-fakturaflöden
med standarderna Svefaktura och SFTI Fulltextfaktura. Svefakturan kan sändas i PEPPOL:s infrastruktur.

SFTI kommer formellt att kalla den nya fakturan PEPPOL BIS Billing 3, men i vardagligt tal kallas den ofta för ”den nya PEPPOL-fakturan”. SFTI kommer inte att kalla den nya versionen ”Svefaktura”.

Läs mer om PEPPOL BIS Billing 3

PEPPOL BIS Billing 3 finns nu även klar för verifiering i verifieringstjänsten.

SFTI Fulltextfaktura

SFTI Fulltextfaktura kan användas både som en fristående e-faktura i en i övrigt manuell process och i kombination med beställningsprocesserna SFTI/ESAP 6, som omfattar beställningar i inköpssystem, webb, telefon- och hämtköp samt Varukorg, så kallad punch-out. Läs mer om SFTI Fulltextfaktura.

Periodisk och orderlös fakturering

Periodisk och orderlös fakturering ger möjligheter att effektivisera fakturahanteringen när det inte finns någon enskild beställning i botten. Det kan gälla exempelvis för hyror, energi och telefoni men även för hyror, prenumerationer och liknande. Periodisk fakturering finns som två olika varianter.

SFTI/ESAP 9.1 används för handel med produkter och/eller tjänster som baseras på uppmätt förbrukning och faktureras periodiskt. Det kan till exempel röra sig om förbrukning av el, vatten eller telefonitjänster. Under rubriken ”Periodisk fakturering” finns mer information om denna variant samt specifikationer.

Notera - Från och med november 2016 rekommenderar SFTI inte längre SFTI/ESAP 9.1 när nya e-handelsrelationer sätts upp. I stället hänvisas till användning av SFTI Fulltextfaktura eller Svefaktura, vid behov kompletterat med ytterligare meddelanden enligt Svehandel-serien.

SFTI/ESAP 9.2 används för till exempel hyror, tomträttsavgälder, prenumeration och liknande kontraktsformer. Ingen order utförs, utan artikeln, objektet och/eller tjänsten faktureras enligt avtal och prislista. Under rubriken Orderlös fakturering” finns mer information om denna variant av fakturering och specifikationer.

Notera - Från och med november 2016 rekommenderar SFTI inte längre SFTI/ESAP 9.2 när nya e-handelsrelationer sätts upp. I stället hänvisas till användning av SFTI Fulltextfaktura eller Svefaktura, vid behov kompletterat med ytterligare meddelanden enligt Svehandel-serien.

Jämförelser mellan de nordiska e-fakturaformat

En jämförelse finns mellan nordiska e-fakturaformat som används i offentlig sektor i Sverige, Danmark och Norge. Läs mer om jämförelsen.

Konverteringsregler

Mot bakgrund av att olika format av e-fakturor sänds men kan behöva översättas/konverteras har en konverteringsguide tagits fram mellan SFTI Fulltextfaktura, version 2.3 och Svefaktura 1.0. Läs mer om konverteringsregler


Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!