24 november 2016
Prenumerera på SFTI

Periodisk fakturering SFTI/ESAP 9.1

Notera – Från och med november 2016 rekommenderar SFTI inte längre SFTI/ESAP 9.1 när nya e-handelsrelationer sätts upp. I stället hänvisas till användning av SFTI Fulltextfaktura eller Svefaktura, vid behov kompletterat med ytterligare meddelanden enligt Svehandel-serien.

Scenario 9.1 används för handel med produkter och/eller tjänster som baseras på uppmätt förbrukning och faktureras periodiskt. Det kan till exempel röra sig om förbrukning av el, vatten eller telefonitjänster.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!

DIGG:s logotyp. Till Myndigheten för digital förvaltnings webbplats.
KKV:s logotyp. Till Konkurrensverkets webbplats.

SFTI i samverkan driver e-handel i offentlig sektor.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) och Upphandlingsmyndigheten bedriver gemensamt ett arbete med att främja förutsättningarna för elektronisk handel.