24 november 2016
Prenumerera på SFTI

Version 2.6

Notera – Från och med november 2016 rekommenderar SFTI inte längre SFTI/ESAP 9.1 när nya e-handelsrelationer sätts upp. I stället hänvisas till användning av SFTI Fulltextfaktura eller Svefaktura, vid behov kompletterat med ytterligare meddelanden enligt Svehandel-serien.

Notera - Version 2.6 har publicerats av GS1 Sweden men SFTI har ännu inte tagit ställning till den. Jämfört med version 2.5 är enda skillnaden att version 2.6 kompletterats med 9.1.5 Anläggningslista med tillhörande MS 75.

Handledningen beskriver hur affärsdokumenten ska användas i affärsprocessen.

Affärsdokumentspecifikationen (ADS) visar vilken information som ska ingå i de elektroniska affärsdokument som skickas mellan affärssystemen.

Översikten beskriver strukturen i affärsdokumentet på ett överskådligt sätt.

Meddelandespecifikationen (MS) anger hur affärstermerna i affärsdokumentspecifikationen placeras i ett EDIFACT-meddelande.

Ändringshistoriken beskriver de ändringar som har införts i specifikationerna jämfört med den förra versionen.

Rättelserna beskriver rättelser av specifikationerna.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!