24 november 2014
Prenumerera på SFTI

Artikelnummer

Ett artikelnummer identifierar unikt en artikel, förpackning eller tjänst. Ofta associeras en streckkod tillsammans med artikelnumret.

Vad är artikelnummer?

Global Trade Item Number, (GTIN) är GS1 artikelnummerserie. Artikelnumret är internationellt vilket innebär att samma nummer ska användas oavsett vilket land artikeln ska säljas i.

När behövs GTIN?

Användning av artikelnummer kan underlätta beställningsprocessen och informationsutbytet mellan leverantörer och köpare. På detta sätt kan referens göras till artikelnumret och man behöver uppge fler uppgifter om produkten vid beställningen inte om pris- och produktionformation utbytts på förhand.

Hur ser GTIN ut?

GTIN kan bestå av 8-14 siffror men i databaser lagras alltid numret som 14 siffror med inledande nollor för de nummer som består av färre än 14 siffror. Ett GTIN består vanligen av 13 siffror. Sist finns en kontrollsiffra. GTIN kan också visas som en streckkod för att underlätta avläsning av artikelnumret med streckkodsläsare. 

Information

Mer information om GTIN på GS1 Sweden.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!