19 februari 2015
Prenumerera på SFTI

Partsinformation och lokaliseringsnummer

Lokaliseringsnummer används för att på ett entydigt sätt identifiera organisatoriska enheter och roller.

Vad är lokaliseringsnummer?

Vid e-handel är det vanligt att använda GS1 lokaliseringsnummer (GLN) för detta. I vissa av de affärsprocesser som rekommenderas av SFTI är användning av GLN ett krav.

Genom att använda GLN i situationer där flera parter utbyter elektroniska meddelanden minskar riskerna för felkällor. GLN fyller samma funktion som organisationsnummer, men kan även användas för att identifiera organisatoriska funktioner och platser. GLN kallas också GS1-lokaliseringsnummer och hette tidigare EAN-nummer och är ett internationellt system.

GLN ges ut och administreras av GS1 Sweden.

GS1 Sweden

När behövs GLN?

GLN kan vara användbart när du vill skilja på olika funktioner eller roller i dina e-handelsflöden, som till exempel:

 • Företag
 • Organisatoriska delar, till exempel: avdelning, arbetsställen eller institutioner 
 • Leveransplatser och godsmottagare, till exempel: central administration av leveransadresser
 • Fakturaadresser
 • Abonnenter, till exempel: elmätare

GLN krävs om du arbetar med följande affärsprocesser enligt SFTI:

 • Avrop mot ramavtal (Scenario 6)
 • Orderlös och periodisk fakturering (Scenario 9)
 • SFTI Fulltextfaktura

För följande affärsprocesser kan antingen GLN eller organisationsnummer användas:

 • Svekatalog
 • Sveorder
 • Sveleveransavisering
 • Svefaktura

Beroende på vad du vill använda GLN till enligt ovanstående roller, funktioner eller affärsprocesser kan du behöva allt ifrån ett enstaka GLN-nummer till en större serie GLN-nummer.

Hur ser GLN ut?

Ett GLN består av 13 siffror och byggs upp av GS1 Företagsprefix (73 i Sverige), ett löpnummer samt en kontrollsiffra, som beräknas av GS1, till exempel 7300010000001.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!