19 februari 2015
Prenumerera på SFTI

Produktklassificering

Produktklassificering är ett sätt att skapa en hierarkisk struktur i flera nivåer för att sortera olika typer av produkter i olika grupper och undergrupper.

Till respektive grupp knyts en kod som identiferar produktgruppen.

Vad är produktklassifiering?

Produktklassificering finns för både varor och tjänster. Inom vissa branscher finns specialiserade klassificeringssystem som exempelvis ATC för läkemedel.

När behövs produktklassificering?

Produktklassificering kan användas i olika sammanhang.

Följande olika användningsområden är vanliga:

  • Göra det lättare att hitta beställningsbara produkter för beställare.
  • Underlätta kontering genom att sätta upp regelverk för konteringsförslag utifrån produktklassificeringskoden.
  • Underlätta uppföljning av inköp inom olika produktområden.
  • Underlätta vid upphandling för att visa för anbudsgivare vad som upphandlas.

UNSPSC och CPV är två vanliga klassificeringssystem

Common Procurement Vocabulary (CPV) fastställer ett enda klassificeringssystem för offentlig upphandling i syfte att standardisera de referenser som används av upphandlande myndigheter och enheter för att beskriva föremålet för upphandlingen. CPV-koder används framförallt i annonser vid offentlig upphandling. Koderna består av upp till nio siffror (en 8-siffrig kod plus en kontrollsiffra). CPV och som tillhandahålls av Informationssystem för de europeiska marknaderna för offentlig upphandling (SIMAP) finns översatt till svenska. Common Procurement Vocabulary (CPV).

Vid e-handel används också United Nations Standard Products and Services Code (UNSPSC). Det är internationellt erkänt och samma koder används i alla länder. UNSPSC är branschöverskridande och strukturen täcker alla branscher och produktområden. UNSPSC finns översatt till svenska. UNSPSC förvaltas av GS1. GS1 Sweden om United Nations Standard Products and Services Code (UNSPSC)

SFTI ger i dagsläget inte några rekommendationer om användning av specifika produktklassificeringssystem. En guide/handledning har dock tagits fram i syfte att beskriva de vanligaste förekommande produktklassificeringssystemet.

Handledningen (PDF)

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!