17 februari 2015
Prenumerera på SFTI

Beställning av Extempore läkemedel

SFTI:s affärsprocesser är utformade för att kunna användas i olika branscher. Det finns dock vissa branscher där det finns anledning att ha specifik information.

När det gäller beställning av läkemedel finns därför i Beställningsprocess SFTI/ESAP 6 en dels specifikationer för läkemedelsbeställningar men även för Extempore beställningar av läkemedel. Här finns specifikationer vad avser Extempore-beställningar av läkemedel.

Det kan nämnas att arbetet med Extempore-beställningar samt tillverkningsrapport bedrivs i en arbetsgrupp inom SFTI för läkemedelsbeställningar. Ambitionen är att en handledning för läkemedelsbeställningar samt Extempore-beställningar ska utarbetas.

Extemporebilaga - Affärsdokument ADS 7.1.1.

Sammanfattning - Affärsdokument ADS 7.1.1.

Rättelser

SFTI-Extempore XML-specifikation – Innehåller en specifikation för schema inklusive mappning till Affärsdokumentet, ADS 7.1.1.

SFTI Extempore profilschema.zip – Innehåller schemafiler för Extempore

Dokumenten SFTI-Extempore XML-specifikation och Affärsdokumentspecifikationen ADS 7.1.1 ska läsas tillsammans för att få en komplett specifikation på meddelandet.

Notera att SFTI-Extempore XML-specifikation innehåller restriktioner på kardinaliteter på xml-schema.

SFTI-Extempore exempel.xml – Ett exempel på extempore-meddelande.
OBS att alla termer är ifyllda, vilket det inte kommer att vara i ”verkligheten”.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!