17 juni 2019
Prenumerera på SFTI

PEPPOL BIS Billing 3

PEPPOL BIS Billing 3 används av leverantören för att fakturera en genomförd leverans och för att sända en kreditnota. Specifikationen följer den europeiska standarden (EN 16931), som blir obligatorisk för fakturor som utfärdas till följd av offentliga upphandlingar som påbörjas efter den 1 april 2019.

PEPPOL BIS Billing 3 omfattar leverantörsutställd faktura och kreditnota. Den senare är avsedd att användas vid rättelse av en tidigare utställd faktura. PEPPOL BIS Billing 3 hanterar även negativa fakturor, till skillnad från de övriga fakturaformat som SFTI rekommenderar.

Krav på e-faktura från 1 april 2019

Enligt en ny lag ska alla inköp i offentlig sektor faktureras med e-faktura enligt den europeiska standarden från och med den 1 april 2019. Det innebär att alla leverantörer till offentlig sektor måste skicka e-fakturor enligt den nya standarden, och att alla offentliga organisationer måste kunna ta emot dem. Inom befintliga avtal kan leverantören fortsätta att fakturera med de e-fakturaformat som parterna avtalat om.

DIGG:s information om lagen (2018:1277) om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling

SFTI rekommenderar PEPPOL BIS Billing 3 för att leva upp till de nya lagkraven. SFTI föreslår även att man alltid väljer PEPPOL BIS Billing 3 vid nyutveckling inriktad mot offentlig sektor. Det innebär att man endast bör utveckla för SFTI:s övriga rekommenderade e-fakturaformat om köpare och leverantör kommit överens om att använda dem.

Införandekrav

PEPPOL BIS Billing 3.0 blir tvingande format för mottagare av fakturor i offentlig sektor från 1 april 2019, samtidigt får leverantörer till dessa kravet att fakturera elektroniskt. Äldre e-fakturaformat kan fortsatt användas om så avtalas.

SFTI föreslår att PEPPOL BIS Billing 3 alltid väljs vid nyutveckling inriktad mot offentlig sektor, och att utveckling kopplad till SFTIs övriga e-fakturaformat bara sker om köpare och säljare gjort överenskommelse om att använda dem.

Tidslinje för införande av PEPPL BIS Billing (2018-10-31) (PDF nytt fönster)

Fri tillgång till standarden

Den Europeiska standarden beskriver en semantisk datamodell för en fakturas basinnehåll. CEN och de nationella standardiseringsorganen äger rättigheterna till EN 16931-1 och frågan om hur materialet ska få användas i e-fakturalösningar har varit långdragen. CEN och Kommissionen har nu kommit överens om åtkomst till standarden utan kostnad. 

För att ladda ner standarden gå till SIS webbplats.

SFTI rekommenderar att PEPPOL:s implementationshandledning PEPPOL BIS Billing 3 används av svenska användare.

Stödjande information

Specifikationerna för PEPPOL BIS Billing 3 finns på PEPPOL:s webbplats och består av tre delar:

  • Dokumentation – Huvuddokument är Business Interoperability Specification (BIS). Den tillhörande migrationsplanen gäller endast vid e-fakturering via PEPPOL-nätverket. Andra nätverk kan ha friare styrning inom ramen för lagen om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling.
  • Syntax – Dokumenterar hur fakturainnehållet binds till syntax enligt UBL 2.1. UBL beskriver skilda transaktionsformat för faktura respektive kreditnota och därför finns två skilda syntaxbindningar.
  • Affärsregler – Förteckning över validerbara regler som gäller för syntaxbindning och PEPPOL:s implementationsanvisning.

Specifikationer för PEPPOL BIS Billing 3 (Länk till PEPPOL.EU)

Krediteringar

Notera att datamodellen enligt standarden EN 16931-1 anvisar två alternativa sätt att skapa krediteringar: antingen som negativ faktura eller som kreditnota. Köpare i offentlig sektor behöver ha stöd för båda alternativen och detsamma gäller vid registrering som fakturamottagare i PEPPOL-nätverket.

Leverantörer kan däremot fritt välja mellan alternativen. För leverantörer kan negativ faktura vara en fördel eftersom att all fakturering då hanteras med ett och samma transaktionsformat.

Rekommenderad syntaxbindning

SFTI rekommenderar syntaxbindningen UBL 2.1, som är den syntaxbindning som PEPPOL BIS Billing 3 primärt har anpassats för.

Du kan ladda ned XSD-schema för UBL 2.1 som ZIP-fil. Efter uppackningen hittar du faktura (UBL-Invoice-2.1.xsd) och kreditnota (UBL-CreditNote-2.1.xsd) i mappen xsd/maindoc/.

  • För faktura utgå från: urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2
  • För kreditnota utgå från: urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CreditNote-2

Det finns numera också en UBL 2.2, men den har ännu inte värderats enligt valideringsreglerna i BIS Billing 3.

XSD-schema för UBL 2.1 (ZIP, nytt fönster)

Alternativ syntaxbindning

Det finns även en alternativ syntaxbindning för PEPPOL BIS Billing 3, till UN/CEFACT XML Cross Industry Invoice (CII) D16B. Formatet har förberetts mot bakgrund av att vissa användargrupper i utvecklingsarbetet argumenterat för alternativet, men det är i dag få som kan hantera det.

SFTI planerar inte ta fram några stödtjänster för CII utan hänvisar i stället till
UBL-mappningen. Köpare i offentlig sektor behöver dock säkerställa att de kan ta emot fakturor i CII-formatet från 1 april 2019, i de fall leverantör kräver det. Det framgår av lagen om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling.

Mappningsdokument mellan CII och UBL (Github)

Svensk handledning

En svensk handledning för PEPPOL BIS Billing 3 är planerad.Det finns en engelsk handledning i dokumentationen för PEPPOL BIS Billing 3 samt en svensk handledning för Svefaktura BIS 5A 2.0.

Dokumentation

PEPPOL BIS Billing 3 är OpenPEPPOLs implementationsanvisning för EN 16931 som är den europeiska standarden för fakturor vilken upphandlande myndigheter och enheter ska kunna hantera. SFTI har tagit fram tre mappningsguider som visar hur tidigare versioner av Svefaktura samt SFTI Fulltextfaktura förhåller sig till den europeiska standarden.

Mappningsguide Svefaktura 1.0 till EN16931-1 (PDF, nytt fönster)

Mappningsguide Svefaktura BIS 5A 2.0 till EN16931-1 (PDF, nytt fönster)

Mappningsguide SFTI Fulltextfaktura 2.4 till EN16931-1 (PDF, nytt fönster)

Exempel

Exempel finns under Appendix E i dokumentationen för PEPPOL BIS Billing 3

Exempel på maximalt respektive minimalt innehåll i meddelandena 2018-09-24 (ZIP, nytt fönster)

Typfall med guider 2018-10-17 (ZIP, nytt fönster)

Valideringsartefakter

Valideringsartefakterna (Validation Artefacts) finns i OpenPEPPOL:s specifikationspaket BIS Specifications and Guidelines.Den aktuella versionen kallas Spring Release 2019 och är obligatorisk sedan 29 maj 2019.

OpenPEPPOL:s BIS Specifications and Guidelines

Valideringsartefakterna kan fritt laddas ner från PEPPOL:s webbplats och byggas in i implementationer. SFTI föreslår att de används för att kontrollera att varje enskild faktura och kreditnota är korrekt innan den skickas.

Regler för att kvalitetssäkra grundläggande uppgifter om svenska leverantörer och svenska betalningssätt i fakturor ingår numera i valideringsreglerna.

Beskrivning av svenska valideringsregler 2018-11-12 (PDF, nytt fönster)

Referensstilmall

SFTI har i samråd med representanter för systemleverantörer och användare tagit fram en presentationsmall för visualisering av fakturor i formatet PEPPOL BIS Billing 3. Den visar alla fält i formatet och har flerspråksstöd, för närvarande finns ledtexterna på svenska och engelska men fler språk kan enkelt läggas till. Mallen används som referensstilmall i SFTIs verifieringstjänst.

Referensstilmall (ZIP)

Vit lista

SFTI planerar att göra en "vit lista" för PEPPOL BIS Billing 3. Den kommer att lista lösningar som har stöd för det nya fakturaformatet och som verifierats med positivt resultat.

Läs vidare

Verifieringstjänst för PEPPOL BIS Billing 3

Frågor och svar om bilagor till PEPPOL BIS Billing 3


Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!