7 november 2014
Prenumerera på SFTI

1999 - 2005

Fastställda specifikationer som SFTI

2005

2005-11-30
Ny version av Svefaktura spec-arkiv, innefattande bl a ny transportprofil 2.0 (ej bakåtkompatibel med tidigare version) och ett par nya guidedokument. Ersätter tidigare spec-arkiv.

2005-10-03
Scenario 9.1, ny version 2.40 kompletterad med Telefonispecifikation. Scednarion9.2, ny version 2.30 kompletterad med affärstransaktioner bl.a. tvättjänster

2004

2004-12-07
Scenario 6.1/6.3 version 2.4 (de preliminära versionerna 2.2/2.3 avförs); scenario 9.1 version 2.3; scenario 9.2 version 2.2 - SFTI Fulltextfaktura version 2.2 - krav på övergång till ny version styrs av nya momsreglerna. För Svefaktura ersätts transportprofil ver 1.0 av version 1.1

2004-06-16
SFTI Svefaktura version 1; SFTI AT 6.1.6 ver 2.2 för använding som faktura (krediteringsalternativet beslutas senare);NEA:s EDI-avtal 2004 (ersätter EDIS EDI-avtal 1998)

2004-02-05
Scenario 9.1, version 2.2 för användning parallellt med versionerna 2.1 och 2.0

2003

2003-12-09
Scenario 6.5 inkluderande både 6.5.1 Avropskopia och 6.5.3 Varukorg. (Not: Avropskopia har ej förändrats i förhållande till det tidigare beslutet 2001-02-09)

2003-09-30
SFTI Fulltextfaktura, motsvarande fakturorna i version 2.1 av Sc 6 och Sc 9, att användas parallelt med tidigare version.

2002

2002-12-18
Scenario 6.1 version 2.1 (för användning parallellt med äldre versionerna 1.1 och 2.0) och scenario 6.3 version 2.1 (parallellt finns även en äldre version 1.1).

2002-02-22
Scenario 9.1, version 2.1 (för användning parallellt med version 2.0) Addendum till säkerhetsspecifikation EH3-säk-SP1

2001

2001-02-09
Scenario 6.5 variant 1, Avropskopia

2000

2000-06-02
Fulltextfaktura (alternativ till scenariernas nettodatafakturor)

1999

1999-11-02
Teknisk bilaga till EDI-avtal

1999-08-23
Scenario 15, Varuinformation och varugruppsinformation

1999-06-10
Säkerhetsspecifikationer EH3-Säk-SP1 t.o.m. SP4 samt orienteringsdokument EH3-Säk-OD1 t.o.m. OD3

1999-02-25
Version 2.0 av scenarierna 0.1, 0.2 och 6.1 (för användning parallellt med version 1) Version 2.0 av scenarierna 9.1 och 9.2 (någon version 1 finns ej) Syntaxversion 4 (som alternativ till version 3)

1999-05-05
EDIS EDI-avtal 1998

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!