21 november 2014
Prenumerera på SFTI

2006 - 2011

Fastställda specifikationer som SFTI

2011

2011-12-16
SFTI Svekatalog (Affärstransaktion och underbilaga)

SFTI:s säkerhetsdokument i EH3-säk-serien, OD1, OD2, OD3, SP1 (inkl. SP1 Add), SP2, SP3 och SP4 avförs som SFTI.

2011-06-17
Handledning Samordnad varudistribution med underbilagor till e-kommunikationsavtal.

Ny version 2.8 av SFTI/ESAP 6. Informationsinnehåll för extemporebställningar inkl. anvisning för användning tillsammans med SFTI/ESAP 6.

2011-04-15
SFTI/ESAP 9.1: version 2.3 eller senare rekommenderas för nya implementeringar, stöd för äldre versioner upphör.

SFTI/ESAP 9.2: version 2.2 eller senare rekommenderas för nya implementeringar, stöd för äldre versioner upphör.

SFTI Fulltextfaktura: version 2.2 eller senare rekommenderas för nya implementeringar, stöd för äldre versioner upphör.

SFTI Avropskopia: Dokumentation enligt ESAP 6 version 2.6 eller senare rekommenderas för nya implementeringar, stöd för version som publicerats fristående upphör.

SFTI Varukorg: Dokumentation enligt ESAP 6 version 2.7 eller senare rekommenderas för nya implementeringar, stöd för version som publicerats fristående upphör.

SFTI/ESAP 15: Stöd för specifikationen (varuinformation och varugruppskodlista) upphör.

2010

2010-05-28
SFTI AT 6.5.2 Orderöverenskommelse fastställs som nytt affärsdokument, för den tekniska specifikation avvaktas nästa version 2.8 av ESAP 6. Ny version 2.0 av SFTI Sveorder ersätter version 1.0. Ny version 1.1 av SFTI Handledning för Svefaktura ersätter versionen 1.0 från 2008.

2009

2009-10-21
Fastställande av Basinnehåll för SFTI/ESAP 6, omfattande prislista (original/ersättning), avrop, avropserkännande, faktura och kreditnota. SFTI Fulltextfaktura version 2.3 att användas parallellt med tidigare version.

2009-02-13
Version 2.5 eller senare rekommenderas för alla nya implementeringar av SFTI/ESAP6; stöd för äldre versioner av SFTI/ESAP 6 upphör. Version 2.5 skall användas för beskrivning av en Basversion av SFTI/ESAP 6.

2008

2008-09-05
Ny version 2.7 av SFTI/ESAP 6, dvs 6.1, 6.3 och 6.5.1 Avropskopia enligt tidigare samt 6.5.3 Varukorg (nyinlagd), den senare specificerad enbart som XML-meddelande.

2008-06-09
SFTI-handledning för Svefaktura, dnr ESV 49-460/2008 (ny). NEA:s E-kommunikationsavtal 2007 (ersätter NEA:s EDI-avtal 2004), SFTI Sveorder - enkel e-order (ny), Tekniskt kuvert - Standard Business Document Header, SBDH (ny).

2008-02-12
Ny version 2.5 av SFTI/ESAP 9.1, innefattade kompletteringar i prislista och faktura.

2007

2007-11-30
Ny version 2.6 av ESAP 6 vad gäller specifikationerna av affärsdoku- menten och dessas inplacering i EDIFACT-meddelanden (däremot inte motsvarande meddelandespecifikationer uttryckta i GS1 XML). Det nya presentationsformatet för ESAP 6 innebär att tidigare 6.1, 6.3 och 6.5.1 Avropskopia är sammanförda i en modell för meddelandeutväxling.

2007-06-18
Utökad partsinformation (för köparen) AT 0.2.1, version 3.00 med tillhörande XML-format, framtagen för krav vid läkemedelsbeställning. Motsvarande äldre version av AT 0.2.1 (ver 2.0) för UN/EDIFACT-format berörs ej.

2006

2006-06-14
Scenario 6.1/6.3 ny version 2.5 (ändringar i prislistor, avrop och avropsbekräftelse). Svefaktura samverkansspecifikation 2.0, ersätter den tidigare versionen.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!