1 augusti 2018
Prenumerera på SFTI

2013

Specifikationer fastställda som SFTI

2013-11-25
Order och ordersvar, enligt PEPPOL BIS 28A Ordering, fastställs under namnet Sveorder 3.0 inkluderande ordersvar. Tidigare version, Sveorder 2.0 med möjlighet till ordersvar i form av e-post, behålls för parallell användning.

SFTI_Extempore XML-specifikation fastställs för att tillsammans med det informationsinnehåll som Styrgruppen beslutade 2013-06-05 (och vilket GS1 publicerat som ADS 7.1.1) ge en komplett specifikation för beställning av extempore-läkemedel.

Inom existerande SFTI/ESAP 6, version 2.8, fastställs två nya affärstransaktioner

  • Original- och ersättningssortiment- och prislista 6.1.7, läkemedel, och
  • Ändringssortiment- och prislista ADS 6.1.8, läkemedel vilka skall användas i stället för de ordinarie prislistetransaktionerna vid beställning av läkemedel och läkemedelsnära produkter.

2013-09-16
Leveransavisering, enligt PEPPOL BIS 30A Despatch Advice, fastställs som Sveleveransavisering 1.0.

2013-06-05
Beslut om inriktning av SFTI:s fortsatta arbete

  • SFTI/ESAP 6 och 9 skall även fortsättningsvis baseras på EDIFACT-katalog D96A. Förvaltning/utveckling kan ske inom ramen denna katalog, styrt av användarbehoven
  • när EDIFACT-katalog D96A inte räcker till styrs utveckling över till Svefamiljen
  • SFTI skall öppna upp så att meddelanden enligt SFTI/ESAP 6/9 och Svefamiljen kan blandas. Det innebär att SFTI tekniska kansli och arbetsgrupper bör verka för att meddelandena görs likvärdiga. Blandning kräver att SFTI utvecklar guider, mappningsstöd och exempel för att underlätta blandad användning.
  • det är nödvändigt att mixa meddelandeformat på nuvarande tidspunkt, men SFTI skall styra mot ett spår (d.v.s. Svefamiljen) på sikt.

Beslut om ny version av informationsinnehåll för beställning av extempore (”extemporebilaga”); denna ersätter tidigare version av extempore (från 2011-06-17).

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!