1 augusti 2018
Prenumerera på SFTI

2014

Specifikationer fastställda som SFTI

2014-11-26
“PEPPOL:s transportinfrastruktur, inklusive dess partsregistertjänst, fastställs. Inledningsvis skall den kunna väljas för utväxling av affärsmeddelanden enligt Svekatalog 2.0 (enbart katalog), Sveorder BIS 28A 1.0 (order och ordersvar), Sveleveransavisering BIS 30A 1.0, Svefaktura 5A 2.0 (faktura och kreditnota) samt Svefaktura 1.0 (SFTI:s enkla faktura); över tid kan fler meddelandeformat tillkomma. (En konsekvens av beslutet är att SFTI:s Transportprofil Bas 2.0 behöver fasas ut, men datum för detta kommer att bestämmas senare.)”

2014-09-15
SFTI/ESAP 6: version 2.9 fastställs. Affärstransaktion 6.5.3 Varukorg skall inte ingå i 2.9 men kan användas enligt någon tidigare version.

SFTI/ESAP 6: version 2.7 eller senare rekommenderas för alla nya implementeringar, stöd för version 2.5 och 2.6 upphör.

SFTI Fulltextfaktura: version 2.3 eller senare rekommenderas för alla nya implementeringar, stöd för version 2.2 upphör.

2014-02-20
Svekatalog 2.0 fastställs, med innehåll som är identiskt med PEPPOL BIS 1A Catalogue men exklusive dess katalogsvar. Den nya versionen tillhandahålls parallellt med Svekatalog 1.0.

PEPPOL BIS 5A Billing version 2.0 (innefattande faktura och kreditnota) fastställs under namnet Svefaktura BIS 5A 2.0. Den nya versionen tillhandahålls parallellt med den väletablerade första versionen av Svefaktura.

Nya principer för namngivning av SFTI:s XML-meddelanden:

  • Som sammanhållande namn används SFTI Svehandel (tidigare har begreppetSvefamiljen använts informellt)
  • Egna meddelanden skapas med namnprefixet ”Sve-” och versionsnummer
  • Meddelanden som utvecklats av OpenPEPPOL ges ett ”Sve”-namn följt avBIS och PEPPOLs identifieringsbeteckningar

Som konsekvens av detta namnändras:

  • Sveleveransavisering 1.0 till Sveleveransavisering BIS 30A 1.0
  • Sveorder 3.0 (inkl ordersvar) till Sveorder BIS 28A 1.0.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!