1 augusti 2018
Prenumerera på SFTI

2016

Specifikationer fastställda som SFTI


2016-11-02
SFTI/ESAP 9.1 och SFTI/ESAP 9.2 avvecklas: de kan fortsatt användas avtalstiden ut under löpande avtal men skall vid nya upphandlingar ersättas av SFTI fulltextfaktura eller Svefaktura, vid behov kompletterat med ytterligare meddelanden enligt Svehandel-serien.

2016-05-19
SFTI Fulltextfaktura version 2.4 fastställs, för användning parallellt med version 2.3.

2016-02-22
SFTI/ESAP6: 6.5.1 Avropskopia utgår; användare hänvisas i stället till 6.5.2 Orderöverenskommelse

Svekatalog 1.0 utgår

Sveorder 2.0 utgår

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!