1 augusti 2018
Prenumerera på SFTI

2017

Specifikationer fastställda som SFTI

2017-11-28
Vid SFTI Beredningsgrupps möte den 16 maj efterfrågades vägledning vid införande av PEPPOL BIS 18A Punch Out version 1 i frågor där specifikationen inte fullt ut tillgodoser svenska behov, bland annat gäller det pristyper. En handledning har därför tagits fram. SFTI Styrgrupp beslutar

  • Att komplettera PEPPOL Punch Out version 1 med en handledning som anvisar hanteringen för svenska användare. Handledningens publiceringsdatum sätts till 28 november 2017. Det innebär också att datum för fastställande av specifikationen för Peppol BIS 18A Punch Out version 1 räknas från och med den 28 november 2017.
  • Att initiera ändringsbegäran till OpenPEPPOL så att de svenska behoven tillgodoses i nästa version av PEPPOL Punch Out.

2017-06-09
PEPPOL BIS 42A Order Agreement version 1 fastställs som SFTI. Samtidigt avförs samtliga versioner av 6.5.2 Orderöverenskommelse (publicerade inom ramen för SFTI/ESAP 6) från SFTI-rekommendationerna.

PEPPOL BIS 18A Punch Out version1 godkänns men innan den fastställs som SFTI skall en kompletterande handledning utvecklas (prioriterad uppgift). Samtidigt avförs samtliga versioner av 6.5.3 Varukorg (publicerade inom ramen för SFTI/ESAP 6) från SFTI-rekommendationerna.

PEPPOL Punch Out Login & Transmission Specification version 1 fastställs som SFTI. Samtidigt avförs SFTI:s Single Sign on som anvisats för användning tillsammans med 6.5.3 Varukorg.

Med ändring av inriktningsbeslutet från 2014-02-20 angående namnsättning i SFTI Svehandel ska de nya specifikationerna benämnas PEPPOL Order Agreement respektive PEPPOL Punch Out.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!

DIGG:s logotyp. Till Myndigheten för digital förvaltnings webbplats.
KKV:s logotyp. Till Konkurrensverkets webbplats.

SFTI i samverkan driver e-handel i offentlig sektor.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) och Upphandlingsmyndigheten bedriver gemensamt ett arbete med att främja förutsättningarna för elektronisk handel.